Yrittäjyys kiinnostaa nuoria yhtä paljon niin yläkoulussa kuin toisen asteen oppilaitoksessakin. Pojat ovat selvästi kiinnostuneempia yrittäjyydestä kuin tytöt. Kiinnostuksen puute on suurin este yrittäjyydelle.

Mediatiedote 2.9.2020

Pohjoiskarjalaisista nuorista jopa 36 prosenttia voisi kuvitella toimivansa yrittäjänä. Valtakunnallisesti nuorista hieman vajaa kolmannes pitää yrittäjyyttä itselleen sopivana vaihtoehtona. Yrittäjyys kiinnostaa huomattavasti enemmän poikia, sillä heistä noin 40 prosenttia näkee itsensä yrittäjänä, kun taas tytöistä vain neljännes vastasi samoin. Tulokset selviävät TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksesta.

Kaikkein innokkaimpia yrittäjyydestä ovat ne nuoret, joiden vanhemmista ainakin toinen toimii yrittäjänä. Heistä jopa 46 prosenttia ajattelee yrittäjyyden olevan heille vaihtoehto.

Vaihtelua yrittäjyysinnossa näkyy maakunnittain. Pohjois-Karjalassa on eniten yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria, kun taas Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa kiinnostuneita on vain neljännes. Pohjois-Karjalassa on myös vähiten niitä nuoria, jotka eivät missään tapauksessa näe yrittäjyyttä vaihtoehtona.

”Pohjois-Karjalassa nuoret hakeutuvat muita maakuntia todennäköisimmin ammatilliseen koulutukseen. Samaan aikaan asenne yrittäjyyttä kohtaan on esimerkillistä ja usean tutkimukseen vastanneen lähipiirissä toimiikin yrittäjä. Nämä tulokset ilahduttavat, sillä työtä yrittäjyyskasvatuksen eteen on Pohjois-Karjalassa tehty ahkerasti – onhan esimerkiksi Joensuu ollut mukana Yrityskylässä kartuttamassa nuorten talous- ja työelämätaitoja liki vuosikymmenen”, Yrityskylä Itä-Suomen aluekoordinaattori Ville Saviluoto kommentoi.

”Täällä Pohjois-Karjalassa ihmisten perusvire on tekevä ja aktiivinen, mikä on näkynyt nyt myös koronan aikana – katse on koko ajan tulevassa. Business Joensuussa teemme paljon oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja on ollut ilo huomata, kuinka yrittäjyydestä on muodostunut nuorille tosissaan otettava uravaihtoehto. Autamme ja valmennamme mielellämme kaikkia nuoria, jotka haaveilevat yrittäjyydestä”, Business Joensuun yritysvalmentaja Janne Pakarinen kertoo.

Kiinnostuksen puute esteenä, kevyt yrittäjätoiminta monelle mahdollisuus

Nuorten tärkeimmät esteet yrittäjyydelle ovat kiinnostuksen puute ja usko siihen, ettei menestyisi yrittäjänä. Ammatilliset opiskelijat nostivat kolmanneksi merkittävimmäksi syyksi myös sen, että yrittämisen aloittaminen koetaan vaikeaksi. Yläkoululaiset ja lukiolaiset taas painottivat yrittämisen riskiä.

”Ammatillisille opiskelijoille yrittäjäksi ryhtyminen on kartutetun osaamisen ansiosta lähellä ja siksi on surullista, jos aloittaminen koetaan vaikeaksi. Meidän yrittäjyyskasvattajien pitää lieventää nuorten epäonnistumisen pelkoa, jotta jokainen nuori uskaltaisi toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä”, Saviluoto jatkaa.

Tutkimuksen mukaan reilu viidennes nuorista olisi valmis harjoittamaan kevyttä yrittäjätoimintaa opintojen ohella.

”Kevyt yrittäjätoiminta voi olla esimerkiksi kesällä aloitetun kesäyrityksen toiminnan jatkamista opintojen ohella. Yrittäminenhän on itsessään tietynlainen oppimisympäristö, joka tukee koulussa tapahtuvaa oppimista”, Saviluoto sanoo.