Euroopan johtavan fotoniikan teknologia-alustan, Photonics21:n, valtuustoon nousi kolme uutta suomalaisjäsentä.

Valituiksi tulivat Mircea Guina Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä kaksi joensuulaista fotoniikka-alan kehittäjää: Jyrki Saarinen Itä-Suomen yliopistosta ja Juha Purmonen Joensuun Tiedepuistolta/Photonics Finlandista. Neljäntenä suomalaisjäsenenä valtuustossa jatkaa Harri Kopola Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Valtuustossa on yhteensä 100 paikkaa, joista hieman alle puolet jakautuvat Saksan ja Ranskan edustajien kesken. Edustajien paikoista 50 % koostuu yrityksistä, 35 % tutkimuslaitoksista ja 15 % kehitysorganisaatioista. Valtuusto valitaan äänestyksellä ja ehdokkaaksi voivat asettua kaikki Photonics21:n jäsenet. Jokaisella valitulla jäsenellä on neljän vuoden valtuustokausi, jonka jälkeen paikka avautuu uudelleen äänestykseen. Nyt täytettävänä olivat yhteensä 39 paikkaa.

Valtuustopaikoilla on suuri merkitys, sillä Euroopan alueen fotoniikkaan sekä sen rahoitusinstrumentteihin vaikuttavat suunnitelmat ja päätökset tehdään Photonics21:n kautta. Suomen neljän paikan edustus on merkittävä maan kokoon ja fotoniikkateollisuuteen nähden, sillä esimerkiksi Ruotsilla ja Belgialla on valtuustossa vain kaksi paikkaa.

Photonics21 kattaa koko Euroopan alueen fotoniikkateollisuuden sekä sen arvoketjut yhteensä yli 3000 jäsenensä voimin. Sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan asemaa fotoniikan johtavana kehitys ja sovellusalustana useilla eri alueilla kuten ICT, valaistus, teollinen valmistus, hyvinvointi, turvallisuus sekä tutkimus- ja koulutus. Photonics21 koordinoi fotoniikan tutkimusta ja innovaatiokärkiä sekä tuottaa tietoa Euroopan komissiolle.

Teemat: Fotoniikka