BCon Oy:n Marko Uutela perusti bio- ja kiertotalouden asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen Business Joensuun START-valmennuksen aikana keväällä 2021. Miksi ryhmämuotoinen valmennus on etenkin yksinyrittäjäksi aikovalle hyvä valinta ja mitä etua intensiivivalmennuksesta on?

START-valmennuksessa oman ryhmän kanssa kokoonnutaan kerran viikossa eri teeman pariin ja jokaiselle valmennuskerralle tehdään ennakkotehtävä. Ryhmän kanssa käydyt yhteiset keskustelut avaavat uusia näkökulmia ja tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen sekä toisten alkavien yrittäjien kokemusten kuulemiseen.

– Valmennuksen aikana omaa ideaa pohdittiin kiinteästi ja aikataulutetusti monesta näkökulmasta. Sieltä avautui paljon sellaista, mitä en ollut oikeastaan pohtinutkaan, Marko kertoo.

– Kun asioita miettii yksin, kursori vilkkuu tyhjällä paperilla, ja omista ajatuksista ei synny mitään tekstiä. Valmennus tarjosi minulle foorumin, jossa pystyin puimaan asioita toisten kanssa. Jos on alkamassa yksinyrittäjäksi, nämä valmennukset ovat kullanarvoisia, Marko tiivistää.

Valmennuksen aikana käytyjen keskustelujen sisältö pysyy luottamuksellisena ryhmän jäsenten sekä valmentajien kesken ja omasta liikeideasta voi jakaa juuri sen verran kuin itse haluaa.

Ryhmä tunnistaa enemmän riskejä

Yksi START-valmennuksen teemoista keskittyy riskien hallintaan ja käänteissuunnitteluun. Se auttaa hahmottamaan ja tunnistamaan yritystoimintaan liittyviä riskejä ja varautumaan niihin. Toisten ryhmäläisten pohtimat riskit ja haasteet ovatkin usein kaikille yhteisiä, jolloin käsitys oman liiketoiminnan riskeistä laajenee.

– Ihminen ei useinkaan pohdi niitä asioita, joita pitäisi pohtia, vaan miettii liikaa positiivisen kautta. Mukavien asioiden lisäksi oli pakko ajatella myös niitä ikävimpiäkin asioita, se toi mukavasti selkänojaa oikeaan maailmaan, Marko toteaa.

START-valmennuksesta hyvä pohja seuraavan vaiheen kehitystyölle

Markon matka jatkui START-valmennuksesta suoraan Business Joensuun ACCELERATE-kiihdytyskaistalle, jossa BCon Oy:tä valmennetaan kansainväliseen kasvuun. Vuoden kestävä valmennus koostetaan BCon Oy:n tarpeiden mukaan eri osa-alueista, joihin kuuluu mm. myynnin johtaminen, immateriaalioikeudet ja markkinointiviestintä.

Markon vahva motivaatio, sekä hänen tekemä huolellinen työ liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien kanssa oli tärkeässä roolissa ACCELERATE-kiihdytyskaistalle siirtymisessä.

– Sain START-valmennuksesta paljon eväitä liiketoimintani ympärille ja kiihdytyskaistalla voin nyt keskittyä varsinaiseen kehittämistoimintaan. Oli hyvä, että keväällä oli rupeama, jossa asioita tehtiin hyvin intensiivisesti ja sykäyksittäin. Muuten siirtymäaika START-valmennuksesta kiihdytyskaistalle olisi saattanut venyä pidemmäksi, Marko miettii.

Teksti: Satu Niiranen/Business Joensuu
Kuva: Marko Uutela