Moniin eri sovelluskohteisiin sopivia ilmalaivoja valmistava Kelluu Oy on saanut 100 000 euron sijoituksen Business Joensuun tytäryhtiön kautta toimivalta Start up -rahasto Joensuulta. Kelluu Oy:n kansainvälisessä tiimissä nähdään olevan vahvaa ja monipuolista kykyä viedä toiminta kohti kasvua ja globaaleja markkinoita.

Kelluu Oy on kehittänyt pienen, itseohjautuvan ilmalaivan konseptin. Vetyteknologian ansiosta ilmalaivalla on erittäin pitkä lentoaika. Start up -rahasto Joensuu sijoittaa yrityksen kasvuun, koska kysymyksessä on uutta luova, resurssitehokas ja ilmastonmuutoksen myötä monenlaisiin tarpeisiin sovellettavissa oleva palvelu.

Ilmalaivan avulla voidaan esimerkiksi kerätä tietoa sähkölinjojen tai metsien kunnosta siten, että asiakas saa tarvitsemansa tiedon nopeasti ja reaaliaikaisesti. Ilmalaivan etuna on myös energiatehokkuus, joten sillä on laaja toimintasäde ja -aika. Tämä mahdollistaa tiedon keräämisen esimerkiksi vaikeiden kulkuyhteyksien takana olevista kohteista. Muihin pienoislentolaitteisiin kuten drooneihin verrattuna tämä on selvä etu. Ilmalaiva on myös äänetön, joten se soveltuu myös valvontaa ja tarkkailuun ihmisiä tai luontoa häiritsemättä.

Tällä hetkellä Kelluu Oy:ssä toimii kansainvälinen kuuden henkilön tiimi, jossa on monipuolista osaamista. Ilmalaivatehdas sijaitsee Joensuun Reijolassa. Ensimmäiset asiakaspilotoinnit ovat alkuvuoden 2021 aikana.

Vuoden 2019 lopulla Kelluu Oy sai merkittävän rahoituksen mm. Business Finlandilta. Start up -rahasto Joensuun lisäksi yrityksen toimintaan sijoittivat myös Kim Väisäsen, Suomen Vaikuttavuussijoitus Oy:n ja Joen Infra Oy:n.

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Business Joensuu
Kari Pulkkinen
puh. +358 50 406 8716
kari.pulkkinen@businessjoensuu.fi

Kelluu Oy on kehittänyt pienen, itseohjautuvan ilmalaivakonseptin, jolla on vetyteknologian ansiosta erittäin pitkä lentoaika ja jota voidaan käyttää esimerkiksi sähkölinjojen kunnon tarkkailuun. Kelluu Oy:llä on ilmalaivatehdas Joensuun Reijolassa.

Start Up -rahasto Joensuu auttaa starttivaiheen yrityksiä kasvamaan, työllistämään ja kansainvälistymään. Rahasto koostuu Joensuun kaupungin ja yksityisten sijoittajien pääomasta. Rahastoa hallinnoi Business Joensuun tytäryhtiö Joensuun Startup Kehitys Oy. Rahaston pääoma on 2,5 miljoonaa euroa ja tyypillinen sijoitus 50 000 – 200 000 euroa. Rahasto tukee yhdessä Business Joensuun Yrityskiihdyttämön ja kansainvälistymispalvelujen kanssa kohdeyritysten kotimaista ja kansainvälistä kasvua. Rahasto on väylä toisen vaiheen rahoituskierrokselle. Toimialarajoituksia ei ole asetettu, pääfokus on digitalisaatioon, metsäbiotalouteen sekä materiaaleihin ja innovatiiviseen teknologiaan liittyvässä yrittäjyydessä. Kohdeyritysten on toimittava Joensuussa, haluttava sijoittua Joensuuhun tai niillä on oltava operatiivisen toiminnan tasolla yhteys Joensuun seudulle.