Yhdessä tekeminen, kehittäminen, ihmisten välinen vuorovaikutus, uuden oppiminen. Siinä lista asioista, jotka ovat vieneet Satu Koskista eteenpäin ja jotka innostivat hänet mukaan Joensuun Start Up -rahaston yhdeksi sijoittajaksi.

Koskinen perheineen muutti Joensuuhun vuonna 2011. Mukanaan hän toi muun muassa yli 20 vuoden kokemuksen vähittäiskaupan ja palveluliiketoiminnan johtotehtävistä. Oxfordin yliopistossa hän on myös tutkinut vähittäiskauppaa. Koskinen on toiminut useiden yritysten ja yhdistysten hallituksissa sekä erilaisten kehittämis- ja liikeidearyhmien jäsenenä. Tällä hetkellä hän vaikuttaa muun muassa Osuuskauppa Suur-Savon, Kuopion Talokeskus Oy:n sekä Technobug Oy:n hallituksissa. Hän on myös Boardman-osaamisverkostoa hallinnoivan Boardman Oy:n partneri.

Joensuussa Koskinen löysi Joensuun Tiedepuiston ja yrityshautomon, sittemmin Business Joensuun ja yrityskiihdyttämön. Koskisen mukaan Länsikadulla järjestetään hyviä tapahtumia, kanssakäymistä on ollut paljon. Business Joensuuta hän pitää oivallisena verkostojen kutojana.

– Kun kuulin, että Joensuussa pohditaan tällaisen rahaston perustamista, olin heti kiinnostunut. Startup-caset ensivaiheessa läpivalaisevalla Business Joensuulla on erinomaiset mahdollisuudet tukea tätä toimintaa. Uskon, että tällä ekosysteemillä on paljon annettavaa uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Aikaisempaan kokemukseen perustuen Satu Koskinen tietää, että sijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin on paljon aikaa ja työtä vaativa prosessi.

– Pitää ylipäätään löytää hyviä kohteita ja osata arvioida niitä. Tässä asioita päästään tekemään yhdessä useamman henkilön osaamista hyödyntäen. Myös sijoitukset hajautuvat laajemmin useampaan yhtiöön. Meillä on käsissämme mielenkiintoinen mahdollisuus tukea alueen nuorten yritysten menestymistä.

Vuoden 2019 alussa Satu Koskinen väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Väitöskirjassaan hän tutki toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kahdenvälistä suhdetta.

– Strateginen ja operatiivinen kehittäminen sekä hyvän henkilöjohtamisen ja muutosjohtamisen korostuminen ovat olleet eri tehtävieni yhteinen nimittäjä ja punainen lanka.

Monen toimen nainen on itse myös yrittäjä, joka haluaa viedä tieteellisen tutkimuksen tuloksia käytäntöön. Juuri sitä hän tekee yrityksessään Boardcoach Oy:ssä yrittäjiä, johtajia ja hallituksia sparraamalla.

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen/Viestintä Ässä Oy

Start Up -rahasto Joensuu keskittyy kasvu- ja kansainvälistymishaluisiin yrityksiin tukemalla toisen vaiheen rahoituskierrosta. Rahaston pääoma on 2,5 miljoonaa euroa. Rahastoa hallinnoi Business Joensuun tytäryhtiö Joensuun Startup Kehitys Oy.