Suvi Hassinen luuli lapsena, että kaikilla miehillä on mustat kädet. Pihapiirissä olevan isän metallipajan työn hän näki tuolloin “perinteisenä miesten työnä”. Työn monipuolisuus avautui Suville 18-vuotiaana hänen ollessaan isänsä mukana tulkkina Ruotsissa järjestettävillä metsämessuilla. Tuolloin hän huomasi, että työhön sisältyy paljon muutakin kuin hitsaamista ja löysi lopulta paikkansa ulkomaille myyntiä tekevän perheyrityksen keulasta.

Suvi Hassinen kasvoi pihapiirissä, jossa sijaitsi Suvin isän Seppo Hassisen ja Sepon veljen Timo Hassisen perustama metsäkoneiden muovispiraaleja päätuotteenaan valmistava HAVEL Oy. Sen pitkäaikaisin työntekijä on tuntenut Suvin nelivuotiaasta saakka. Vartuttuaan myös Suvi alkoi työskennellä HAVELissa vapaa-ajallaan.

– Vasta Ruotsin messuilla huomasin HAVELin toiminnan monipuolisuuden ja päätin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan opintojen jälkeen suunnata kansainvälisen liiketoiminnan opiskelun pariin tähtäimessä ottaa tulevaisuudessa vastuu HAVELin myynnistä ja markkinoinnista, kertoo Suvi.

Myynti ei ollut kuitenkaan Suvin juttu, vaan vahvuudet löytyivät johtamisesta, suuntaviivojen määrittelystä ja tavoitteiden asettamisesta. Pikkuhiljaa vastuut HAVELissa lisääntyivät, sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2014 kun Suvi ja hänen veljensä Mika liittyivät HAVELin omistajien joukkoon. Vuonna 2018 Suvista tuli virallisesti toimitusjohtaja.

Valmennuksista löytyy vastauksia

HAVELin kansainvälisille markkinoille siirtyminen tapahtui jo 90-luvulla kun Seppo alkoi rohkeasti tehdä kauppaa metsämessuilla Ruotsissa, edes kielitaidottomuus ei ollut esteenä. Kauppaa syntyi enimmäkseen metsäkoneita valmistaville yrityksille ja tukkureille. HAVELin valmistamaa suojaspiraalia ei tuolloin saanut moneltakaan toimittajalta, Suomessa tuotetta valmistavia yrityksiä on kaksi.

– Myyntiä meillä on kahteenkymmeneen eri maahan, suurimmat vientimaat ovat saksankielisillä alueilla. Kilpailu on kiristynyt kun tuotantoa on tullut myös Aasian maihin. Viime vuosina meidän on täytynyt todella miettiä, kuinka pystymme tarjoamaan jotain uutta tuotteeseen, koska hinnalla emme voi loputtomasti kilpailla, kertoo Suvi.

Vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaa Suvin mielestä unohtaa pelot, lopulta myynnin periaatteet ovat kuitenkin samat, on löydettävä kysyntä ja asiakkaat. Tukea ja uusia vinkkejä HAVELin kilpailukyvyn nostamiseksi Suvi on saanut Business Joensuun GROW-kasvuvalmennuksesta sekä GO GLOBAL -valmennuksesta. Suvi kokee valmennukset maailmaa avartavina ja uusia näkökulmia antavina, tästä syystä hän on ottanut tavoitteekseen osallistua joka vuosi vähintään yhteen valmennukseen.

– Olo viimeisimmän GO GLOBAL -valmennuksen jälkeen oli uudestisyntynyt. Valmentajat ravistelivat normaalia tapaani ajatella. Löysimme vastauksen yrityksemme tämän hetken suurimpaan haasteeseen. Jos katsomme, mitä muut tekevät, olemme perässäkulkijoita. Meidän täytyy tarjota sitä, mitä muualta ei vielä saa, pohtii Suvi ja valottaa kyseessä olevan uusi palvelu tuotteen kylkeen.

Arvostusta suomalaiseen työhön

HAVELin viimeisimmät viisi vuotta Suvin luotsaamana ovat olleet melkoista myllerrystä. On tehty useita kehityshankkeita, selkeytetty prosesseja ja luotu toiminnanohjausjärjestelmiä, uudistettu brändiä sekä tuotu HAVEL kaikin tavoin tähän päivään. Ja sitten on ollut myös korona, jonka vaikutuksesta liikevaihdolle asetetut tavoitteet eivät vuonna 2020 täyttyneet. Koronasta huolimatta HAVELin pitkään yhdessä työskennelleeseen tiimiin on viime vuonna palkattu kaksi vientiä tekevää myyjää.

– Business Finlandilta saatu koronatuki piti toimintamme yllä ja mikä tärkeintä, lomautuksia ei tarvittu. Hyvä, käynnissä oleva draivimme ei täysin keskeytynyt. Ilman tukea olisimme joutuneet jatkamaan kirien takamatkalta ja negatiiviset vaikutukset olisivat yltäneet vuosien päähän, kertoo Suvi.

– Nyt olemme hankkineet kaikki palaset, jotka seuraavaksi loksautellaan kohdilleen. Tavoitteena uudistusten jälkeen on päästä vakauttamaan toiminta ja rutinoitua, kertoo Suvi ja jatkaa, että tarkoitus on mennä täysillä eteenpäin heti kun korona on taputeltu.

Kotimaisen tuotannon ja osaamisen arvostamisen Suvi näkee arvokysymyksenä, johon jokainen yksilö ja yhteiskunta voi vaikuttaa. HAVELilla ja omassa arjessaan hän haluaa tukea paikallisuutta ja pitää oman maakunnan kilpailukykyisenä tukemalla yrityksiä, jotka työllistävät Pohjois-Karjalassa. Maailmalla suomalaista tuotetta pidetään laadukkaana, mutta ennen kaikkea suomalainen “pidetään mitä luvataan” -mentaliteetti on Suvin mukaan kilpailuvaltti.

– Suomalaista osaamista ja yrittäjyyyttä tulisi tukea yhteiskunnassamme enemmän ja nostaa ilmapiiriä myönteisempään suuntaan. Taidan seurata monilla tavoin isäni jalanjälkijä, yrittäjänä sekä aktiivisena yrittäjäjärjestön jäsenenä, tiivistää Suvi.

Jos katsot vain mitä muut tekevät, olet perässäkulkija.

HAVEL Oy

  • Perustettu 1989 Seppo Hassisen toimesta
  • Perheyritys, jonka omistavat Seppo, Timo, Mika ja Suvi Hassinen
  • Valmistaa Ilomantsissa metsäkoneen suojaspiraaleja ja lisävarusteita
  • Työllistää 13 henkilöä
  • Tekee myyntiä 20 maahan
  • https://www.havel.fi

GROW-kasvuvalmennus:

Tarkoitettu yrityksen tavoitteellisesta kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille ja yritysten vastuuhenkilöille.

  • Tunnistetaan tärkeimmät kasvun tekijät ja laaditaan kasvusuunnitelma.
  • Tuloksena syntyy kirkas kokonaiskäsitys yrityksen nykytilasta ja kasvun mahdollisuuksista.
  • Sopisiko Kasvuvalmennus juuri sinulle? Lisätietoja ja testi: https://www.businessjoensuu.fi/kasvuvalmennus/tee-testi/

Tämän tarinan mahdollistaa Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemiatilanteessa -projekti, jota rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.