Kerran ohjelmointia työkseen tekevälle Petteri Torssoselle heitettiin yritysidea uimahallissa. Oli ongelma, johon piti löytää ratkaisu. Koska Torssosen intohimona on tämän tapaisten ratkaisujen löytäminen, tarttui hän haasteeseen ja näki samalla mahdollisuudet liiketoimintaan rajattomina. Sijoittumisessa startup-kilpailussa vuonna 2011 löytyi pääoma ohjelmointiyritys Collapickin perustamiseksi.

Collapickin toimitusjohtajalle Torssoselle koodaus ja ohjelmointi on ratkaisujen löytämistä ja uusia tapoja ajatella ja tehdä asioita. Se on myös asioiden muuttamista helpommiksi, yritysten toiminnan ja työnteon tehostamista. Alkuun työ Collapickissa oli sivutyönä tapahtuvaa ohjelmointikehitystä ennen siirtymistä kokopäiväisesti teknologiajohtajan ja yrittäjän rooliin vuonna 2014.

– Asiakasympäristömme ovat olleet alusta saakka pääosin teollisuudessa. Siellä käytettävät ohjelmistot ovat monesti monimutkaisia ja vaikeita. Työssämme parasta on päästä vaikuttamaan koko tuotantoprosessiin selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla asioita sekä poistamalla turhaa paperia työpaikoilta, kertoo Torssonen.

– On tutkittu, että ihmiset organisaatioissa käyttävät päivittäin keskimäärin 1,8 tuntia aikaa asioiden etsimiseen. Jos voimme poistaa tuosta ajasta vaikka puolikin tuntia, on vaikutus 100 henkilön yrityksessä jo huomattava, hän jatkaa.

Ympärillä positiivista pöhinää

Kun Torssosen työaika on mennyt asiakasyritysten toiminnan tehostamiseen, on oman yrityksen asioiden miettiminen jäänyt pienempään rooliin. Siksi ajatus Business Joensuun GROW-kasvuvalmennukseen osallistumisesta tuntui Torssosesta hyvältä. Torssonen oli huomannut ajan yrittäjänä menneen arjen pyörittämiseen ja kaipasi pientä irtiottoa. Työssään hän koki olevansa paljon yksin omien ajatustensa kanssa ja kaipasi vertaistukea sekä sparrausta muiden yrittäjien kanssa. Hän etsi myös uusia ajatusmalleja ja työkaluja, joiden avulla tulevaisuuteen tähtääminen olisi helpompaa.

– Toimitusjohtajana minun on pitänyt opetella töiden delegointia. Miettiä, missä roolissa olen itse ja kuinka rakennan ympärille toimivan tiimin. Kasvuvalmennuksessa keskityimme voimakkaasti yrityksemme sisäiseen roolitukseen ja tulevaisuuden osaamistarpeidemme tunnistamiseen, kertoo Torssonen.

– Konkreettisena tekona olemme nyt palkanneet myyntijohtajan. Tällä hetkellä tiimimme on innovatiivinen, moderni, nopeasti reagoiva ja meillä on positiivista pöhinää. Vahvistukseksi tulemme kaipaamaan vielä lisää senioritason osaamista, hän jatkaa.

– Ohjelmointialalla työntekijän motivaatio on ykkönen. Näen koulutusjärjestelmän haasteina koko ajan lisääntyvän etäopiskelun, joka on lisännyt valmistuneiden tasoeroja huomattavasti. Hyvällä koodarilla on itsenäistä ongelmanratkaisukykyä sekä kyky tehdä työ siten, että toinen voi sitä myöhemmin jatkaa, pohtii itse kymmenen vuotta sitten tietotekniikan insinööriksi valmistunut Torssonen.

Perusasiat kannattelemassa

Maailma digitalisoituu koko ajan kasvavissa määrin. Miten vedämme rajat siihen, kuinka paljon tehostamme toimintoja? Kuinka tuemme yhteisöllisyyttä nyt kun moni asia tapahtuu etänä? Mitä tapahtuu koulumaailmassa, entä kuinka digitalisoituminen vaikuttaa seuraavaan sukupolveen?

– Näen paljon mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla on saatu aikaan jo paljon ja saadaan paljon enemmänkin. Monilla aloilla on paljon potentiaalia sen hyödyntämiseen, esimerkiksi terveydenhuollossa. Erilaisten digiratkaisujen avulla voimme vähentää ihmisten työkuormaa ja samalla syntyy myös täysin uusia ammattejakin. Suurimpia haasteita kehitykselle on kaksi. Ensimmäinen on ymmärryksen puute, ei olla valmiina panostamaan uusiin ratkaisuihin eikä nähdä sitä hyötyä, mitä siitä syntyy. Toinen on muutosvastarinta, ihmisistä lähtöisin oleva este. Teknologiset esteet ovat aina helpommin ratkaistavissa, pohtii Torssonen.

– Pienillä teoilla ja täsmäratkaisuilla voi olla kuitenkin isokin merkitys yrityksen koko tulevaisuuden kannalta. Tiedän, että yrittäjällä on paljon tekemistä ja priorisointi on joskus haastavaa. Laskutettava työ menee lähes aina edelle. Pysähtyminen ja asioiden uudelleen muovaaminen avaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Kasvuvalmennuksen avulla pystyin itsekin pysähtymään ja miettimään asioita uudestaan, kertoo Torssonen.

Torssonen ennustaa ääniohjauksen yleistyvän tulevaisuudessa. Ympärille syntyy lisätyökaluja digitaalisen maailman hallitsemiseksi. Torssosen mukaan Suomessa hyödynnetään tällä hetkellä hyvin digitaalisuutta, joskin uusien innovaatioiden keksiminen tapahtuu muualla. Suomessa Torssonen näkee vahvuutena luonnon ja älykkäiden sovellusten yhdistämisen matkailun näkökulmasta.

– Henkilökohtaisessa elämässä olen aloittanut uuden harrastuksen, suunnistuksen. Tarvitsemme maanläheisiä asioita vastapainona digimaailmalle, summaa Torssonen.

Pysähtyminen ja asioiden uudelleen muovaaminen avaa uusia mahdollisuuksia.

Collapick Company Oy 

  • Perustettu 2011. Petteri Torssonen yrittäjäksi 2014.
  • Toimialana ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
  • Toimipisteet Joensuussa ja Tampereella
  • Työllistää 10 henkilöä
  • https://www.collapick.com/ 

GROW-kasvuvalmennus:
Tarkoitettu yrityksen tavoitteellisesta kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille ja yritysten vastuuhenkilöille.

  • Tunnistetaan tärkeimmät kasvun tekijät ja laaditaan kasvusuunnitelma.
  • Tuloksena syntyy kirkas kokonaiskäsitys yrityksen nykytilasta ja kasvun mahdollisuuksista.
  • Sopisiko Kasvuvalmennus juuri sinulle? Lisätietoja ja testi: https://www.businessjoensuu.fi/kasvuvalmennus/tee-testi/
  • Kehityskumppanina Euroopan Unioni, Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto