”Halu kehittyä on poikkeuksellisen suuri, osallistujien määrä ylittänyt kaikki tavoitteet”

Pohjoiskarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä heräteltiin vuosi sitten kouluttautumaan ja parantamaan asemiaan markkinoilla. Maakunnan yrityskentässä oli merkkejä ylivarovaisesta toimintamallista, jopa pysähtyneisyydestä. Yrityksiltä kysyttiin, missä osaamisen kapeikot ovat. Johtamisessa, laadussa ja tuotannon tehostamisessa, kuului vastaus. Viime vuoden toukokuusta vuodenvaihteeseen mennessä 54 pohjoiskarjalaisesta yrityksestä liki 150 henkilöä osallistui toivottujen aiheiden koulutuksiin. Koulutuspäiviä kertyi 450. Business Joensuun yritysasiantuntijan Hannu Räsäsen mukaan yritysten ja osallistujien määrä ylitti tavoitteet heti startissa. Osana Business Joensuun kasvu- ja kehityspalveluita koulutukset jatkuvat koko maakunnan alueella.

Karelia Ikkuna on yksi niistä kymmenistä yrityksistä, jotka tarttuivat Osaajat osaa 2020 -projektin (ESR) koulutusantiin. Otto Ahtonen on toiminut perheyrityksen toimitusjohtajana viime vuoden kesäkuusta lähtien. Tuntuma vuonna 1991 perustetun perheyhtiön arkeen on pitkä tuotannon työvaiheista tekniseen suunnitteluun ja johtamiseen. Bisnesympäristön jatkuva muutos, kansainvälistymisen mahdollisuudet ja kilpailutilanne motivoivat jatkuvaan tiedon ja osaamiseen päivittämiseen.

– Suunnitteilla on useiden miljoonien investointeja tuotantolaitteisiin. Koulutuksesta olemme saaneet tukea näihinkin ponnistuksiin, Karelia Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja Otto Ahtonen kertoo.

Hän pitää erityisen hyvänä sitä, että kouluttajilla on kerrottavana käytännönläheisiä esimerkkejä. Ajatustenvaihto ja verkostoituminen on arvokasta yritykselle.

– Koulutuksissa ryhmän kanssa syntyi joka kerta vilkasta keskustelua. Toimialasta ja firmasta riippumatta samankaltaiset asiat askarruttavat. Tulee paljon arvokasta tietoa siitä, miten muissa yrityksissä haasteita ratkotaan, Ahtonen perustelee.

Kasvua ja kansainvälistymistä

Business Joensuun Hannu Räsänen on iloisesti yllättynyt pohjoiskarjalaisten yritysten kouluttautumisinnosta. Hyvää on myös se, että koulutuksiin ovat tarttuneet yhtä lailla valmistavat yhtiöt kuin myös palvelu- ja asiantuntijayrityksetkin.

Räsänen mainitsee ikääntymiseen liittyvän varovaisuuden ja tuottavuuden maakunnan yrityksiä askarruttaviksi asioiksi. Tuttuja teemoja läpi valtakunnan, mutta jostain syystä juuri Pohjois-Karjalassa korostuneita. Mahdollisimman monia yrityksiä palvelevan projektin luominen ja koulutuksen tuominen lähelle yrityksiä oli loogisin ratkaisu.

– Kysyimme koulutuksen tarpeista yrityksiltä itseltään, vastaukset eri kokoisista ja hyvin eri toimialojen yrityksistä olivat varsin yhteneväisiä. Johtaminen, tuotannon tehostaminen ja Lean sekä laatujärjestelmien kehittäminen nousivat keskeisiksi teemoiksi, Räsänen kertaa. Hänen mukaansa koulutuksista saatu palaute puhuu vahvasti sen puolesta, että pohjoiskarjalaisilla yrityksillä on tahtoa kasvaa ja kansainvälistyä.

Koulutukset jatkuvat

Kouluttajina vuoden 2020 huhtikuun loppuun saakka jatkuvissa osioissa toimivat useat itäsuomalaiset palveluntuottajat, mm. Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Oy Kuopiosta sekä Sunprofile Oy Joensuusta. Seuraava Lean-tehdasvalmennus toteutetaan 10.–11. huhtikuuta. Seuraavat toimitusjohtajakoulutukset järjestetään alkukesän ja syksyn aikana Kiteellä sekä Pielisen-Karjalan alueella.

Lisätiedot:

Business Joensuu
Hannu Räsänen
yritysasiantuntija
050 305 9120
hannu.rasanen@businessjoensuu.fi

 

Kuvassa TJ-kurssi III -ryhmäläiset ja kouluttaja Petri Karttunen.