Ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä innostuksensa saanut CareCare Oy voitti kevättalvesta HUS:in kuntoutuksen pienapuvälineisiin liittyneen tarjouskilpailun. Hankinta oli jaettu osiin tuotekategorioittain, ja sen ennakoitu arvo 48 kuukauden sopimuskaudelle oli 1 200 000 euroa. Hankinnan jakaminen osiin mahdollisti myös tarjouksen tekemisen Pohjois-Karjalasta käsin.

– Osallistuimme tarjouskilpailuun yrityksenä ensimmäisen kerran. Samalla osallistuminen oli itselleni uusi mahdollisuus saada liiketoimintaa uudelle tasolle. Siksi valituksi tulemisella on erityinen merkitys.

CareCaren omistaja Anneli Muona rohkaisee muitakin alueen yrittäjiä osallistumaan tarjouskilpailuihin paitsi Pohjois-Karjalassa, myös maakunnan ulkopuolella. Meneillään olevista kilpailutuksista saa kätevästi tietoa maksuttoman hakuvahti-toiminnon avulla. Sen sijaan, jos yrityksen voimavarat eivät riitä tekemään tarjousta yksin, kannattaa harkita esimerkiksi alihankinnan hyödyntämistä tai tarjouksen tekoa yhteenliittymänä yrittäjäkaverin kanssa. 

Leveämmät hartiat madaltavat osallistumiskynnystä. Tarjouksen teossa kannattaa myös hyödyntää Business Joensuun hankintaneuvontapalvelua – ilman Pinjan apua en olisi osannut hakea kaikkea sitä tietoa, jota tarjouksen vastaamisessa vaadittiin. Sain juuri sitä opastusta, jonka koin tarpeelliseksi.

Business Joensuu tarjoaa tänäkin vuonna maksutonta hankintaneuvontapalvelua Pohjois-Karjalan alueen yrityksille. Neuvonta tapahtuu matalalla kynnyksellä, ja voi olla tarvittaessa teknisluonteistakin – ota rohkeasti yhteyttä!