Business Joensuu ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ovat luoneet Pohjois-Karjalaan uudenlaisen oppimis- ja kehittämisympäristön omistajanvaihdosta suunnitteleville yrityksille. Arvotyöpajasta on tullut käytännönläheinen ja osallistava työkalu myös niille yrittäjille, jotka haluavat johdonmukaisesti vahvistaa yrityksensä kilpailukykyä. Arvotyöpaja ja arvoanalyysi-sovellus ovat maakunnan kaikkien yrityskehitysorganisaatioiden käytettävissä.

Arvotyöpajat ovat puolen päivän mittaisia tapaamisia. Kuhunkin työpajaan otetaan 1-2 henkilöä maksimissaan viidestä yrityksestä kerrallaan. Työpajat kokoontuvat joka toinen viikko. Neljän kokoontumisen aikana ryhmään kuuluvat yrittäjät käyvät läpi yrityksen historian, nykytilanteen ja toiminnan kulmakivet tiloista ja tuotannosta investointeihin, henkilöstöstä asiakaskuntaan.

-Työskentelyssä erityisen tärkeä elementti on ryhmän vuorovaikutteisuus ja keskustelut. Kerta toisensa jälkeen vuorovaikutus työpajoissa on ollut hämmästyttävän avointa, luottamus käsinkosketeltavaa. Yrittäjät sparraavat toinen toisiaan, Arvotyöpajojen kouluttajana toimiva Markku Paloniitty Demaic Oy:stä kertoo.

”Tavoitteena on saattaa yritys myyntikuntoon ja varmistaa seurannalla, että sellaisena se myös säilyy”

Työskentelyn edetessä kirkastuu niin yrittäjän kuin yrityksenkin visio.

-Vision päälle rakennetaan yrityksen tulevaisuus, josta arvon määräytyminen alkaa. Olennaista on, että saamme jäsenneltyä yritysten suunnitelmat ja myös sanoitettua tavoitteet. Arvotyöpajassa kullekin yritykselle rakentuu arvokirja. Se puolestaan on äärimmäisen hyödyllinen dokumentti mille tahansa yrityksen sidosryhmälle – henkilöstölle, hallitukselle, rahoittajille, sijoittajille, ostajille, Paloniitty kertoo.

Sparrausavun tarve lisääntyy

Pohjois-Karjala kuuluu niihin Suomen maakuntiin, joissa omistajanvaihdoksia tehdään muuta maata vilkkaammin. Ilmiön takana on keskimääräistä iäkkäämpi yrittäjäjoukko. Business Joensuu ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät yhdistivät osaamisensa ja resurssinsa, jotta omistajanvaihdospalvelut ja niiden kysyntä kohtaisivat paremmin. Eteenpäin lähdettiin ESR-rahoitteisen Jatkis-hankkeen avulla.

-Omistajanvaihdospalvelut olivat pitkälti olleet maakunnan kehittämisyhtiöiden harteilla, resurssit tarpeeseen nähden melko vaatimattomia. Jatkiksen myötä resursseja tuli lisää ja ennen muuta toimijoiden yhteistyöhön saatiin uutta voimaa, Business Joensuun yritysasiantuntija Jouko Piirainen taustoittaa.

Arvotyöpajaan ja arvoanalyysiin sisältyy myös pilotointivaiheessa oleva laskentasovellus.
-Numeroiden avulla yrityksen liiketoiminta saadaan pilkottua ydintä myöten. Kaiken kaikkiaan nyt luoduilla työkaluilla ja menettelyillä yrittäjien ymmärrys yrityksen arvosta on lisääntynyt. Yrityksen arvo ei ole enää arvoitus, Jatkis-hankkeen projektipäällikkö Jan Kontiainen kiteyttää.

Ajoissa liikkeelle!

-Oman liiketoiminnan analysointi on äärimmäisen tärkeätä. Siinä prosessissa opitaan, mitä kehittämisen kohteita firmassa on ja miten eri asiat ja toimenpiteet vaikuttavat yrityksen arvoon. Tavoitteena on saattaa yritys myyntikuntoon ja varmistaa seurannalla, että sellaisena se myös säilyy, Piirainen kuvailee.

Samaa ennakoinnin tärkeyttä korostaa myös Paloniitty, joka pitkän konsulttiuransa aikana on nähnyt monta surullista tapausta siitä, että yrittäjän eläkepäivien varmistajaksi kaavailema yritys- tai liiketoimintakauppa on kuihtunut arvottomaksi.

-On viisautta lähteä ajoissa pohtimaan yrityksen arvoa – tehdä asioita fiksusti vielä, kun aikaa on. Arvotyöpajaan osallistuakseen yrittäjän ei vielä tarvitse olla myymässä mitään. Sen sijaan ostokunnossa yritys kannattaa pitää joka päivä.

Lisätietoja:

Business Joensuu
Jouko Piirainen
yritysasiantuntija
0400 264 434
jouko.piirainen@businessjoensuu.fi

Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Jatkis-hanke
Jan Kontiainen
projektipäällikkö
040 555 4348
jan.kontiainen@yrittajat.fi