Yksi Start Up -rahasto Joensuun sijoittajista on kauppaneuvos ja yrittäjä Pertti Korhonen ja Korhonen Yhtiöt Oy. Korhosen kiinnostus rahastoa kohtaa kiteytyy useampaan eri näkökulmaan.

– Uudelle yritykselle toisen vaiheen rahoitus on monesti se, johon koko homma voi jämähtää. Kun idea on hyvä, on loogista ja järkevää, että yritystä voidaan auttaa eteenpäin. Sijoittamiseen liittyy aina riski. Vaan jos muutamakin syntynyt startup jää eloon ja kasvaa, niin sijoitus on tehtävänsä täyttänyt.

Sijoituskohteiden läpivalaisussa ja bisnesidean mahdollisuuksien arvioinnissa Business Joensuulla ja rahaston sijoittajaneuvostolla on kollektiivinen rooli. Juuri sen Korhonen kokee myönteisenä.

– Suomen Kiitoautoja kasvatettiin yrityksenä keräämällä markat ja sittemmin eurot tien päältä. Tekemisen ytimessä oli hyvä palvelu ja vahva toimialatuntemus. Lähteäkseen sijoittajaksi mukaan johonkin vallan uuteen ja toisenlaiseen tarvitaan toimialatuntemusta. Tästäkin syystä meillä ei juuri nyt olekaan suoria startup-kontakteja.

Pertti Korhonen ehti luotsata Suomen Kiitoautoja toisessa sukupolvessa aina vuoteen 2012 saakka. Tuolloin alansa suurimman suomalaisen logistiikka-alan perheyhtiön liiketoiminta myytiin saksalaiselle Schenkerille. Myynnin hetkellä Suomen Kiitoautojen liikevaihto oli lähes 60 miljoonaa euroa, työntekijöitä oli lähes 500. Korhonen oli vuosikymmenten kuluessa kasvattanut firmaansa sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Liiketoimintakaupan jälkeen Korhonen Yhtiöt on keskittynyt kiinteistösijoituksiin. Kuluvana vuonna media otsikoi Korhosen päätöksestä tukea Joensuun uutta palloiluhallia 500 000 eurolla. Satsaus on oivallinen esimerkki siitä, että Korhosen investointipäätöksiä ohjaa monella tavalla myös oman kotiseudun ja maakunnan etu. Vaatimattomalta koulupohjalta menestyneeksi vaikuttajaksi meritoitunut kauppaneuvos vaalii myös koulutusta. Vuonna 2018 Korhonen Yhtiöt lahjoitti Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauttatieteiden laskentatoimen opetuksen kehittämiseen 150 000 euroa.

– Jos vaan maakunnan puolesta pystyy tekemään hyviä asioita, niin mahdollisuuksiin pitää tarttua.

Pertti Korhosen johtamisfilosofiassa yrityksen luottamuspääoman merkitys korostuu. Korhonen kertoo perehtyneensä termiin Enston perustajan Ensio Miettisen ja professori Risto Harisalon kirjoittaman kirjan kautta. Kirjan pääviesti on, että toimiakseen talous tarvitsee eri osapuolten välistä keskinäistä luottamusta. Ymmärryksen luottamuspääomasta Korhonen haluaa siirtää mielellään myös kasvuun ja kansainvälisyyteen kurkottaville startupeille.

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen/Viestintä-Ässä Oy

Start Up -rahasto Joensuu keskittyy kasvu- ja kansainvälistymishaluisiin yrityksiin tukemalla toisen vaiheen rahoituskierrosta. Rahaston pääoma on 2,5 miljoonaa euroa. Rahastoa hallinnoi Business Joensuun tytäryhtiö Joensuun Startup Kehitys Oy.