Henri Koskinen piti palkkatyönsä monipuolisuudesta, mutta siitä puuttui yrittäjämäisyys ja vapaus tehdä asiat omalla tavalla. Niinpä Henri perusti veljensä kanssa keväällä 2021 yhteisen LVI-alan yrityksen, Paikallinen Putkiliike Oy:n. Mitkä asiat loivat Henrille varmuutta yrittäjäksi siirtymiseen ja miksi hän joutui odottamaan vuoden ennen oman yrityksen perustamista?

Ennen yrittäjäksi siirtymistä Henrille ehti kertyä työkokemusta 17 vuoden ajalta, joista neljä viimeistä vuotta hän toimi työnjohtajana.

– Olen varman päälle pelaaja, halusin varmasti osata hommat ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Työnjohtajana toimiminen antoi siihen varmuutta ja ehdin luomaan paljon suhteita tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin. Alan toiminta tuli työvuosien aikana erittäin tutuksi, Henri kertoo.

Henriä sitoi vuoden kilpailukieltosopimus, ja se mahdollisti suunnitelmallisen siirtymisen yrittäjäksi. Hän käytti sen ajan hyödyksi valmistautumalla huolellisesti alkavaan yritystoimintaan.

– Se vuosi oli erittäin hyödyllinen mietintäaika. Yrittäjäksi ei tarvinnut hypätä heti, vaan sain ihan rauhassa suunnitella ja valmistella kaikenlaisia yritykseen liittyviä asioita etukäteen.

Laskelmat kuntoon START-valmennuksessa

Yksi osa Henrin yrittäjäksi valmistautumista oli START-valmennukseen osallistuminen ja liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatiminen. Veljekset käyttivät valmennuksessa laadittuja laskelmia ja liiketoimintasuunnitelmaa starttirahan sekä pankkilainan hakemiseen Finnveran alkutakauksella. Henri painottaa laskelmien tekemisen tärkeyttä sekä markkinan kriittistä analysointia.

– Sain valmennuksen aikana opastusta omalta valmentajalta laskelmien tekemiseen. Niiden pitää ehdottomasti olla kunnolla tehtynä, että pystyy arvioimaan sitä, miten yritystoiminta lähtee käyntiin – vai lähteekö. Markkinan tutkimiseen tulee käyttää aikaa ja miettiä, pystyykö siinä toimimaan, maksamaan laskunsa ja saamaan vielä palkkaakin, Henri pohtii.

Joel Koskinen toteaa, että laskelmien ja taustaselvityksen ansiosta budjetti on pitänyt ja yllätyksiä ei ole tullut.

START-valmennus tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia alkavia yrittäjiä. Ryhmätapaamisten keskiössä on syventyminen yhteisiin keskusteluihin ennakkotehtävien pohjalta.

– Valmennuksesta saa näkökulmia siihen, miksi ehdottomasti kannattaa lähteä yrittäjäksi. Tai sitten voi todeta, ettei tämä olekaan minun juttuni ja oppii kuitenkin uusia juttuja. Parasta antia oli ehdottomasti muilta aloittavilta yrittäjiltä saatu vertaistuki ja toisten kokemusten kuuleminen. Mieleen jäivät myös yhteiset keskustelut ja ryhmätyöskentely, Henri muistelee.

Sataprosenttinen luottamus omaan veljeen

Veljekset aloittivat oman yritystoiminnan isän ammatin jalanjäljissä. Kiinnostus alalle heräsi Henrille jo pikkupoikana, kun hän oli isänsä mukana eri työmailla. Kun Joelkin intoutui samalle alalle, yrityksen perustaminen yhdessä oli itsestään selvyys. Parasta oman veljen kanssa työskentelyssä on täysi luottamus toiseen.

– Veli on huipputekijä. Voin luottaa, että hommat tulee tehtyä kunnolla. Jälki on priimaa, eikä tarvitse korjailla perästä. Käydään yhdessä katsomassa kohteet ja pohditaan, mitä tehdään. Joel ottaa nyt koppia urakoiden laskemisesta, Henri kehuu.

– Henri vastaa tosi hienosti yrityksen pyörittämisestä ja keskityn itse asennushommiin. Ollaan yhdenvertaisia tässä hommassa ja samassa veneessä, Joel täydentää.

Valmennus on maksuton, jos De minimis -tuki alittaa 200 000 € viimeisen kolmen vuoden ajalta

START-valmennus on kattava paketti yritystoiminnan aloittamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Ryhmä- ja yksilövalmennusten lisäksi osallistujille on tarjolla asiantuntijavalmennuksia, joissa käsitellään yrityksen toimintaa laajasti eri näkökulmista. START-valmennuksen arvo on 1750 euroa ja se myönnetään yritykselle De minimis -tukena.

Teksti: Satu Niiranen/Business Joensuu
Kuvat: Akseli Henrik Väisänen

START-valmennus on osa Grow with Joe –kasvuvalmennus-projektia, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Business Joensuu.