”Strategia” on paljon lupaava ja usein kaukaiseksi jäävä sana – ja se on myös yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Menestyvällä yrityksellä on selkeä fokus. Strategia kertoo ”mitä, kenelle ja miten”. Strategian yhteydessä mainitaan joskus sellaisia asioita kuin ”laatu, asiakaslähtöisyys, tehokkuus, paras asiakaskokemus, kannattava kasvu”. Hyviä asioita, mutta itsestään selvyyksiä. Strategia määrittää miten yritys erottautuu kilpailijoistaan. Strategia on kompassi, joka kertoo yrityksen suunnan.

Strategiaa ei tehdä johtoryhmän ja hallituksen salaiseksi paperiksi, ei pelkästään yrittäjää itseään tai konsultteja varten, ei yrityksen rahoittajille. Strategian täytyy ohjata sitä, mihin ihmiset käyttävät aikaansa, mitä osaamista hankintaan ja mihin rahalliset panokset ohjataan. Toimiva strategia syntyy yhteistyöllä, ei ylhäältä annettuna. Siihen, mitä on yhdessä pohdittu ja tehty, aidosti myös sitoudutaan.

Strategiaa tarvitsevat kaiken kokoiset yritykset. Strategisesta valinnasta on kyse silloinkin, kun yksin toimiva käsityöyrittäjä pohtii toiminnan kasvattamista. Tavoitellako myyntipaikkaa naapurikaupungissa, perustaako verkkokauppa vain lähteäkö tarjoamaan tuotteitaan valtakunnallisten ketjujen valikoimiin? Strateginen pohdinta kannattaa, se on keino viedä asioita eteenpäin. Vaihtoehtoisesti voi toki tehdä niitä samoja asioita kuten aina ennen – tuolloin saa myös samoja tuloksia kuin aina ennenkin.

Pysähtyminen on tärkeä osa johtamista. Tämä on helppo sivuuttaa, kun päivittäiset asiat vievät yrittäjän tai johtajan mukanaan. Pitää tehdä ja toimia, jotta kauppa käy ja kassavirta pyörii! Pysähtyminen palkitsee varmasti – ja sen väliin jättäminen kostautuu yhtä varmasti. Tuumaustauon voi välillä pitää jonkun toisen kanssa – mainiosti vaikka Business Joensuun väen kanssa. Sparrausta ja valmennusta on tarjolla, kokemusta, näkemystä ja työkaluja tarpeen mukaan. Ajatusten jakaminen on hyödyllistä myös silloin, kun mielessä pyörii ajatus uudesta tuoteideasta, myyntikumppanista tai yritysostosta. Mitä enemmän jaat, sitä enemmän saat.

Onko strategiasi ajan tasalla? Asiakkaiden tarpeet ja käyttäytyminen muuttuvat, teknologiat kehittyvät. Maailman megatrendit saattavat kuulostaa kaukaisilta asioilta, mutta muutos tapahtuu – Pohjois-Karjalassakin. Automaatio etenee, robotti korvaa ihmistyötä, tekoäly tulee kaikkialle, ilmastonmuutos vaatii toimenpiteitä, fossiiliset polttoaineet jäävät historiaan, väestö ikääntyy, ihmisten arvot muuttuvat, kaupungistuminen voimistuu, ruoka nähdään ravinnon sijasta hyvinvointipalveluna.

Strategian pohdinnassa ja päivittämisessä omaa yritystä on syytä peilata mainittuihin megatrendeihin. Muuttuvassa maailmassa tarkkaa reittiä omaan menestykseen ei kukaan tiedä, mutta suunta sinne on syytä olla selvillä.

Harri Palviainen
Business Joensuun toimitusjohtaja