Ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen on iso askel yrittäjälle. Sen lisäksi, että työntekijöiden palkkaaminen on taloudellinen kysymys, tuo työnantajaksi siirtyminen mukanaan monia uudenlaisia vastuita ja lakisääteisiä velvoitteita. Työlainsäädäntöön kannattaakin perehtyä jo ennen työntekijän palkkaamista. Tämän lisäksi täytyy omaksua uusi rooli työntekijöiden esimiehenä ja johtamiselle ja työntekijöiden ohjaamiselle on varattava aikaa.

Työnantajuutta ei kuitenkaan kannata pelätä ja palkkaamiseen liittyviä riskejä ja virheitä voi minimoida huolellisella valmistautumisella. Muista ainakin nämä kolme asiaa:

1. Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavista korvauksista sekä muista ehdoista. Vaikka työsopimus voidaan lain mukaan tehdä myös suullisesti, on kirjallisesti tehtävä sopimus suositeltava epäselvyyksien välttämiseksi. Työnantajan tulee myös noudattaa asianomaiselle alalle yleissitovaksi vahvistettua työehtosopimusta, vaikka työnantaja ei olisi minkään työnantajaliiton jäsen. Noudatettavaan työehtosopimukseen kannattaa tutustua hyvin, sillä se määrittää monia työsuhteen asioita, kuten palkkaa, vuorolisiä, arkipyhiä, ylityökorvauksia, lomia jne. Tämän lisäksi on hyvä tutustua tarkemmin työsuhteen keskeisimpiin lakeihin, kuten työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin.

2. Työnantajan lakisääteiset velvoitteet

Työnantajan tulee järjestää työntekijälle lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, tapaturmavakuutus ja vähintään lakisääteinen työterveyshuolto. Palkka tulee maksaa työntekijälle sovittuna palkanmaksupäivänä ja niistä on tehtävä tulorekisteri-ilmoitus viiden päivän kuluessa maksamisesta. Työnantaja on myös velvollinen kohtelemaan työntekijöitä tasa-arvoisesti syrjimättä, ja hän vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta. Työntekijät tulee opastaa ja perehdyttää huolellisesti turvalliseen työskentelyyn ja huolehtia siitä, että työntekijä tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta.

3. Perehdyttäminen ja sitouttaminen

Työturvallisuuslaki velvoittaa perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Perehdyttämistä varten on hyvä laatia suunnitelma ja varata riittävästi aikaa ja resursseja. Kannattaa muistaa, että hyväkin rekrytointi voidaan pilata huonolla perehdytyksellä ja seuraukset voivat olla ikäviä ja kalliitakin. Yrityksen näkökulmasta työntekijän palkkaaminen on aina investointi, ja rekrytoinnin epäonnistumisen kustannukset ovat suuret. Hyvällä perehdytyksellä voidaan varmistaa työntekijän pääsemisen kiinni tehokkaaseen työntekoon ja sitouttaa hänet työyhteisöön. On hyvä muistaa, että uusi työntekijä tuo yritykseen aina myös uutta osaamista ja mahdollisuuksia yritykselle.

Näihin ja moniin muihinkin asioihin on saatavilla tukea ja apua, eikä ongelmien ja kysymysten kanssa tarvitse jäädä yksin. Business Joensuun Henkilöstö- ja osaamispalvelut auttaa yrityksiä rekrytoimaan uusia osaajia, työsuhde- ja henkilöstöasioihin liittyvissä kysymyksissä sekä valmentaa yrittäjiä ja yrityksiä tulevaisuuden työnantajataitoihin. Lisäksi järjestämme webinaareja ja valmennuksia, jotka auttavat kehittämään työnantaja-, esimies- ja HR-valmiuksia ja vahvistamaan erinomaisen työnantajuuden perusteita. Ajankohtaiset webinaarit ja valmennuksemme löydät tapahtumakalenteristamme.

Ota rohkeasti yhteyttä, olemme tukenasi yrityksesi kasvussa!

Piia Sallinen
Yritysvalmentaja / Henkilöstö- ja osaamispalvelut
Business Joensuu Oy

Blogi liittyy Osaava rekrytointi – Uudistuva työ -projektiin, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Business Joensuu Oy.