Hypermemo on kehittänyt, patentoinut ja kaupallistanut onnistuneesti lasin teollista käsittelyä muuttavan innovaation. Start Up -rahasto Joensuu on ollut mukana tukemassa yhtiön kasvua 100 000 euron siemenrahoituksella.

Joensuulainen fotoniikka-alan kasvuyritys Hypermemo Oy on saanut EU-komission alaisen European Innovation Councilin hallinnoimalta EIC-rahastolta 250 000 euron sijoituksen. Torstaina 18. marraskuuta varmistunut investointisopimus sisältää myös option 4,5 miljoonan euron lisäsijoitukseen. Sijoitus mahdollistaa yhtiölle teolliseen tuotantoon siirtymisen, uudet rekrytoinnit ja muuton laajempiin toimi- ja tuotantotiloihin.

Kaupallinen tuotanto käyntiin ensi vuonna, fokuksessa kotitalouslasi- ja autoteollisuus

Hypermemon innovaatio on pulssitettuun hiilidioksidilaseriin perustuva lasinleikkaus- ja viimeistelymenetelmä, joka mahdollistaa erinomaisen tarkkuuden ja nopeuden. Se on nykyratkaisuja huomattavasti energiatehokkaampi ja ekologisempi vaihtoehto. Yrityksen tuote on laserpohjainen lasin leikkauslaitteisto.

Hypermemon operatiivinen johtaja Erik Raita kertoo yhtiön lupaavimpien markkinoiden olevan tällä hetkellä kotitalouslasi- ja autoteollisuudessa. Ensimmäisiä pilottihankkeita on jo menestyksekkäästi toteutettu potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Globaalisti teollinen lasinkäsittely on noin miljardin euron markkina, joka kasvaa 4,45 prosentin vuosivauhtia. Kansainvälistyminen on kuulunut Hypermemon suunnitelmiin alusta asti, koska sen asiakkaita ovat suuret globaalisti toimivat lasinvalmistajat. Ensimmäiset kaupalliset sopimukset yhtiö pyrkii solmimaan ensi vuoden alussa.

Satsaukset fotoniikkaan nostavat Joensuun profiilia ja tuovat investointeja

Vuonna 2020 Hypermemo sai 2,1 miljoonan euron EIC Accelerator -avustuksen, joka on suunnattu korkean kasvupotentiaalin teknologiainnovaatioiden kaupallistamiseen. Myös Start Up -rahasto Joensuu on tukenut Hypermemon kasvua 100 000 euron sijoituksella kesäkuussa 2020 yhdessä toisen suomalaisen pääomasijoittajan Butterfly Venturesin kanssa. Start Up
-rahasto Joensuu on koonnut pääomansa Joensuun kaupungilta ja yksityissijoittajilta ja tekee siemenvaiheen investointeja seudulla toimiviin lupaaviin kasvuyrityksiin.

– Hypermemo oli alusta asti houkutteleva sijoituskohde. Yhtiön innovaatio on ainutlaatuinen ja sen liiketoimintapotentiaali korkea: pulssilaserteknologia ja sen tietokoneohjattu automaatio pitävät sisällään mahdollisuuden muuttaa koko lasiteollisuuden prosesseja, kuvailee Harri Palviainen, Business Joensuun toimitusjohtaja ja Start Up -rahasto Joensuun hallituksen puheenjohtaja.

Hypermemon patentoima teknologia perustuu venäläissyntyisen Vadim Kiykon kehittämään innovaatioon. Pohjois-Karjalassa Kiykoa houkutteli alueen koulutustarjonta sekä yliopiston fotoniikan tutkimus: hän asettui Joensuuhun ja jatkoi kehitystyötä ja teknologian kaupallistamista kaupungissa.

– Olemme äärimmäisen tyytyväisiä, että Hypermemo on päässyt täällä näin hienolle kasvupolulle. Fotoniikka-liiketoimintaan panostaminen alueen yhtenä kärkialana kantaa hedelmää ja rahastomme siemenrahoitukset maakunnan sisällä poikivat merkittäviä sijoituksia maailmalta. Hypermemo ja sen myötä seutu on erottunut edukseen koko Euroopan mittapuulla, Palviainen korostaa.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, teemme ensimmäiset toimitukset asiakkaille vuoden 2022 lopulla. Tuoreen rahoituksen avulla siirrymme teollisen mittakaavan tuotantoon ja palkkaamme lisää väkeä kasvun tueksi. Tavoitteena on vahvistaa kaikkia osa-alueita suunnittelusta tuotantoon ja myynnistä markkinointiin, Hypermemon operatiivinen johtaja Raita kertoo.

Kesäkuussa 2020 perustettu Euroopan innovaationeuvoston rahasto (EIC-rahasto) on Euroopan komission läpimurtoaloite. Siinä eurooppalaisiin high impact ja deep tech startup- ja scaleup-yrityksiin tehdään suoria oman pääoman ehtoisia ja luonteisia investointeja, joiden suuruus on 0,5–15 miljoonaa euroa. EIC-rahasto tarjoaa pitkäjänteistä pääomaa ja tekee sijoituksia minkä tahansa alan yrityksiin kaikissa EU-maissa.

EIC-rahastolla pyritään täyttämään kriittinen rahoituspuute markkinolla ja sen päätarkoituksena on tukea yrityksiä disruptiivisten läpimurtoteknologioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Rahaston tavoitteena on koota markkinatoimijoita yhteen sekä jakaa riskejä rakentamalla laaja yhteisinvestointeihin soveltuvien pääomarahoittajien ja strategisten kumppaneiden verkosto ja tarjota sijoituskohteille jatkorahoitusta.

Rahastossa kiinnitetään erityistä huomiota naispuolisten perustajien tukemiseen ja voimaannuttamiseen sekä EU-maiden välisen innovaatiokuilun kaventamiseen.

Lisätiedot:

Harri Palviainen, toimitusjohtaja, Business Joensuu, Start Up -rahasto Joensuun hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 500 967 744
email: harri.palviainen@businessjoensuu.fi

Erik Raita, operatiivinen johtaja, Hypermemo Oy
puh. +358 40 593 8142
email: erik.raita@hypermemo.eu