Apila Group oli oikeassa paikassa, oikeaan aikaan – Business Joensuun ja Joensuun kaupungin koordinoimalla koulutusviennin matkalla Chilessa ja Perussa vuonna 2019. Nyt korjataan onnistuneen pohjatyön hedelmiä; Apila Group konsultoi Chilessä energia- ja kaivosalan sivuvirtojen hyödyntämistä uusissa, kestävissä tuotteissa. Tavoitteena on kehittää vähähiilisiä tuotteita globaaleille rakennusmarkkinoille. 

– Etelä-Amerikan matka oli merkittävä tapaus! Kiertotalousratkaisuille on valtava globaali tarve. Tulevaisuuden ratkaisuja haetaan nyt nopealla aikataululla ja siinä me pystymme auttamaan, Apila Groupin kehitysjohtaja Kirsi Mononen tietää.

”Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa.” Se oli ympäristöjärjestö WWF:n viesti vuonna 2019. Lineaaritalous on tullut tiensä päähän. Se on ollut Apila Groupin tinkimätön viesti vuodesta 2006 lähtien.

– Niin – vuonna 2006 koko kiertotalouden termiä ei vielä ollut. Kymmenen vuotta myöhemmin Suomi julkaisi ensimmäisenä maana maailmassa kiertotalousstrategiansa. Nyt strategia on olemassa myös Euroopan tasolla.

Monosen kannustusviesti yrityksille konkretisoituu rahaksi, sen päälle yritysten pitäisi ymmärtää.

– Lineaaritaloudessa eläminen tulee olemaan todella kallista. Ne yritykset, jotka hakevat ajoissa materiaaliviisaita kiertotalouden ratkaisuja, tulevat voittamaan. Voitto mitataan kuluttajien luottamuksena ja rahassa.

Ymmärrystä yritysrajapinnassa

Apila Groupin kehitysjohtaja kehuu vuolaasti Global Education Park Finlandin, tuttavallisemmin Edupark-koulutusviennin projektia.

– Ei vain koulutusta, vaan myös yrityskumppaneita mukana matkassa. Matkaohjelma oli järjestetty loistavasti, keskustelut pystyttiin käymään täsmälleen oikeiden tahojen kanssa ministeriötasolta yrityksiin. Mukana oli isoja ja pieniä yrityksiä metsäteollisuudesta, kaivannaisalalta, jäte- ja energia-alalta.

Apila Group tekee vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa, materiaalitehokasta tuotekehitystä ja tutkimusta. Yritysrajapintaan liittyen Mononen nostaa esille aikajänteen merkityksen.

apila_group

– Omassa laboratoriossamme pystymme tekemään nopeita kokeiluja, quick and dirty -materiaalikehitystä. Mennään syvälle kemiallisten sidosten maailmaan. Tässä tekemisessä meidän valttimme akateemiseen tutkimukseen verrattuna on nopeus. Pystymme etenemään enemmänkin kahdessa viikossa kuin kahdessa vuodessa. Parhaat ratkaisut ja tuottavimmat konseptit pystytään tuotteistamaan ja kaupallistamaan ripeästi. Teemme työtä teollisuutta varten, suoraan markkinaan.

Ämpäritavaraa

Apila Groupin ydintoiminnot sijaitsevat Lehmossa. Halli-, laboratorio- ja konttoritilaa on laajennettu moneen kertaan. Työntekijöitä on nyt 11.

Fyysistä tilaa tarvitaan paljon, sillä Apila Groupin luupin alle asiakkailta tulee monenlaista materiaalia. Teollisuuden sivuvirroissa soljuu muun muassa tuhkaa, kaivannaisteollisuuden sivukiveä, sakkoja, kumia ja muoveja. Paljon materiaalia, jonka kemiat kannattaa selvittää, arvokkaat osat hyödyntää.

Apila Group auttaa luomaan kombinaatiot sekä keinot, joilla materiaalista voidaan valmistaa uutta ja hyödyllistä.

– Täällä sahataan, jauhetaan ja sekoitetaan. Monesti materiaali on ihan ämpäritavaraa. Yhden jäte voi olla toisen arvokas raaka-aine. Me emme pelkää upottaa käsiämme syvälle ämpäriin.

Iso lisäarvo tulee myös siitä, että yhtiö avaa ovia myös bisnesekosysteemeihin – yhteistyön etsijät löytävät kumppaneita.

Tervetuloa jakamistalous!

Ennakkoluuloton, innovatiivinen, yhteistyöhaluinen – sellainen firma Apila Group aidosti on. Yrityksellä on kanavat avoinna globaaleille markkinoille ja myös lähelle. Vuonna 2017 Apila Group voitti Joensuun Start Me Up -liikeideakilpailun innovaatiolla, jossa raskasmetallit ja metallit pystytään puhdistamaan teollisuuden jätevesistä yli 90-prosenttisesti. Prosessi on päästötön ja erittäin kilpailukykyinen.

Vuonna 2020 yritys palkittiin jälleen Business Joensuun liikeideakilpailussa Kontioloikka Oy:n sponsoroimalla pilotointipalkinnolla. Pilotointipalkinnon lisäksi yhtiö nappasi Start Me Up -liikeideakilpailussa Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman sponsoroiman palkinnon asiantuntijapalveluiden hankintaa varten.

Kuluvan vuoden tammikuussa yhtiö tiedotti, että sen kehittämällä Gepocit® -materiaalilla toteutettu meluvalli valmistuu Lappeenrantaan. Projekti on yksi ensimmäisistä geopolymeerikomposiittia hyödyntävistä rakennelmista Suomessa.

– Mielestäni täällä lähellä Pohjois-Karjalassa on todella paljon penkomatonta maaperää – asioita, joita raaka-aineen näkökulmasta kannattaa katsoa ihan uusin silmin, Kirsi Mononen kannustaa todeten, että jakamistalous on tätä päivää.
– Voimat yhdistämällä voidaan saada suurta aikaan.

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen/Viestintä Ässä Oy
Kuvat: Jarno Artika