Digiäly ja robotiikka rynnivät työpaikoille, suorittava työ väistyy. Ulkoisen valvonnan sijasta itsejohtamisen taito korostuu. Innovatiivisuuden arvostus kasvaa, ja intuitiostakin on tulossa työelämän tunnustettu avu. Viimeistään nyt työntekijöiltä kannattaa kysyä, mikä itse kutakin luontaisesti motivoi, kannustaa motivaatiovalmentaja Minna Muranen.

Motivaatiovalmentaja ja Pathfinderin yrittäjä Minna Muranen laskeutuu reilun kolmen tunnin koutsausrupeamasta verkalleen. Hetki ennen haastattelun alkamista hän on työstänyt erään työparin kanssa sitä, miten paremman ymmärryksen kautta työarki sujuisi entistä ketterämmin ja lopulta myös tuottavammin.

– Ymmärrys ihmisten välillä on ratkaisevaa. Ilman ymmärrystä energia valahtaa turhan herkästi hukkaan. Ihmisten tulokulmat ja ratkaisut samaan asiaan voivat olla kovin erilaisia, siksi tarvittaisiin enemmän ymmärrystä. Valmennuksessa selviää miksi toiset innostuvat työstään helpommin ja toisille se on hankalampaa.

Ytimessä motivaatio

Motivaatiovalmentajana Murasen yksi palveluista on yksilöllinen Reiss Motivaatioprofiili (RMP), joka on nopea ja luotettava tapa kartoittaa yksilölliset motiivit. Motivit selittävät miksi käyttäydymme kuin käyttäydymme.

Mutta mikä meitä kutakin motivoi? Mikä saa ihmisen innostumaan, mikä motivoi tekemään? Muranen ottaa motivaatioprofiilista esimerkiksi motiivin rauhallisuus motiivin kartoittamisen – onko henkilöllä vahva rauhallisuuden tarve vai matala.

– Matala rauhallisuuden tarve viittaa hyvään stressinsietokykyyn. Sellainen ihminen on usein nopea toimija ja asioiden ratkaisija. Jos rauhallisuuden tarve taas on vahva, ihminen on todennäköisesti hyvä ennakoimaan sekä kartoittamaan riskejä. Kun nämä kaksi ihmistä ovat työpari, voi tulla ongelmia – toinen ei ymmärrä loputonta suunnittelemista ja toinen hermostuu hitaasta reagoinnista.

Työelämätaitojen kehittämistä

Minna Murasen käyttämässä RMP-motivaatiovalmennuksessa on kyse oivalluttamisesta. Esimies voi lisätä tiiminsä jäsenten innostusta ja sisäistä motivaatiota ja sitä kautta myös työn tuottavuutta.

Oivalluksia syntyy niin työkavereille kuin henkilöille itselleen. Kun ihminen tunnistaa perustarpeensa ja motiivinsa luuloa paremmin, elämänlaadulla on taipumusta vahvistua. Huojentavaa Murasen viestissä on sekin, ettei yksikään motiivi tai motivaatioprofiili itsessään ole hyvä eikä huono.

– Motiivit kertovat, mitkä asiat meitä ajavat eteenpäin ja miten elämää kannattaa elää pysyäksemme motivoituneina ja innostuneina.

Yhteisöstä voimaa

Murasen yritys Pathfinder on toiminut Joensuun Tiedepuistossa jo pari vuotta. Muranen on tyytyväinen paluumuuttaja ja kertomansa mukaan myös ”etätyön ja yksin työskentelemisen asiantuntija”. Hän työskenteli vuosien ajan etänä valtakunnallisessa farmaseuttien ja proviisorien henkilöstönvuokrausyrityksessä Farentassa työhyvinvointipäällikkönä.

– Yksin ja etänä tekemisen kiintiö tuli täyteen, siksi hakeuduin Joensuun Tiedepuistoon. Täällä on elämää ympärillä, ja kahvipöydän ääressä olemme kollegoiden kanssa käyneet ihan kiinnostavia keskusteluja.

Yksin ja etänä tekemisen kiintiö tuli täyteen, siksi hakeuduin Joensuun Tiedepuistoon

Pathfinderin asiakaskunnan keskiössä ovat pienet ja keskisuuret yritykset ja organisaatiot. Yksinyrittäjiä hän tukee itsenä johtamisen ja elämänhallinnan yhteensovittamisessa. Muranen tekee työtä myös yksilöiden kanssa muun muassa urheilijoiden mentaali/ravintovalmentajana.

 

FAKTA: Pathfinder

 

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen / Viestintä Ässä Oy