Tuottavuuden parantaminen, kasvuhalu, vientimarkkinoille ponnistaminen – ja myös yrityksen ostokuntoon laittaminen. Kaikki tämä on motivoinut pohjoiskarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä osallistumaan koulutuksiin ja valmennuksiin osana Business Joensuun kasvu- ja kehityspalveluja.

Kaksivuotinen osaamisen kartuttamiseen tähtäävä projekti käynnistyi toukokuussa 2018. Vuodenvaihteeseen mennessä kaikkiaan 54 pohjoiskarjalaista yritystä ja liki 150 henkilöä osallistui koulutuksiin ja valmennuksiin. Kova into osaamisen kartuttamiseen on iso ilon aihe. Koulutukset jatkuvat koko maakunnassa.

– Koulutuksen ja valmennuksen buustaukselle Pohjois-Karjalassa oli vankat perustelut. Maakunnan yrityskentässä oli merkkejä ylivarovaisesta toimintamallista, jopa pysähtyneisyydestä, Business Joensuun yritysasiantuntija Hannu Räsänen taustoittaa.

Ikäkin painaa

Lean-valmennuksista koulutuksessa vastaa joensuulainen Sunprofile Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Koukkari tunnistaa Räsäsen mainitseman ylivarovaisuuden taustalla myös ikärakenteen.

Leanissa ei ole kyse pikavoitoista tai hokkuspokkuksesta

– Meillä on iäkästä yrityskantaa. On tyypillistä, että perustaja-yrittäjä on vienyt vuosikausia firmaa eteenpäin. Maailma muuttuu, markkinat muuttuvat, tapahtuu hyytymistä. Siinä kohdassa tyydytään vallitsevaan olotilaan. Kehittämisen otetta ei ole, näkymä tulevaisuuteen puuttuu.

Koukkarin kuvailemassakaan tilanteessa kehittämisen polulle hyppääminen ei suinkaan ole myöhäistä. Päinvastoin niin kannattaa tehdä.

– Jos näköpiirissä on yrityksen myynti, niin kehittämisaskeleiden ottaminen on huomattavan fiksua. Tapaan sanoa, ettei yrityksiä panna myyntikuntoon, vaan nimenomaan ostokuntoon. Yritystoiminnan jatkaja kiinnostuu firmasta, joka pystyy näyttämään, että kehityksen suuntaa on mietitty, tavoitteita tulevaan viitoitettu.

Perheyhtiö kasvaa ja kansainvälistyy

Otto Ahtonen siirtyi perheyhtiö Karelia Ikkuna Oy:n toimitusjohtajaksi viime kesäkuussa. Karelia Ikkunalla on Joensuussa kaksi tehdasta – toinen Hammaslahdessa, toinen Joensuun Kuurnankadulla. Karelia Ikkuna on omalla toimialallaan Suomen suurin suomalaisomistuksessa oleva ikkunavalmistaja. Työntekijöitä on 90, liikevaihto reilut 24 miljoonaa euroa.

Kasvu on yhtiössä ollut viime vuosina 15–20 prosentin luokkaa. Suurin asiakasryhmä ovat ahkerasti saneeraavat taloyhtiöt. Markkina-alueena on koko Suomi.

Ahtosen tuntuma perheyhtiön arkeen on pitkä tuotannon työvaiheista tekniseen suunnitteluun ja johtamiseen. Bisnesympäristön jatkuva muutos, kansainvälistymisen mahdollisuudet ja kilpailutilanne motivoivat tuoreen toimitusjohtajan päivittämään osaamistaan.

– Kilpailu on kovaa. Tuotantoa on jo tehostettu automaatiolla. Suunnitteilla on useiden miljoonien investointeja tuotantolaitteisiin, Ahtonen kertoo.

Hän pitää erityisen hyvänä sitä, että kouluttajilla on kerrottavana käytännönläheisiä esimerkkejä.

– Koulutuksesta olemme saaneet arvokasta tukea meille keskeisiin ponnistuksiin. Ryhmän kanssa syntyi joka kerta vilkasta keskustelua. Toimialasta ja firmasta riippumatta samankaltaiset asiat askarruttavat. Tulee paljon arvokasta tietoa siitä, miten muissa yrityksissä haasteita ratkotaan, Ahtonen perustelee.

Jatkuvan kehittämisen ajatuksella

Pitää voittaa lepokitka, jotta päästään liikekitkan puolelle – niin tiivistää kouluttautumisen ja Leanin idean Sunprofilen Koukkari. On aina fiksua kehittää, kasvattaa osaamista ja sitä kautta parantaa tuottavuutta.
Leanissa hyvä puoli on se, että tulokset voivat konkretisoitua hyvinkin nopeasti. Kuukaudet muuttuvat päiviksi, päivät tunneiksi. Näin on tapahtunut myös ikkunavalmistuksessa – aiemmin ikkunan tekemiseen kului kaksi viikkoa, nyt valmista tulee yhdessä työpäivässä.

Koukkarilta moni kysyy, miten nopeasti Lean näkyy tuloslaskelmassa.

– Ei näy tänä vuonna, tuskin ensi vuonnakaan, sillä tulokseen vaikuttaa hirvittämän monta asiaa. Sen sijaan tuotanto voidaan tuplata, ellei peräti triplata ilman, että käyttöpääoman tarve lisääntyy. Leanissa ei ole kyse pikavoitoista tai hokkuspokkuksesta. Kyse on tavoitteista, yhdessä tekemisestä, sitoutumisesta, ymmärrettävästä viestinnästä, kuuntelemisesta, vuoropuhelusta ja luottamuksesta.

Koulutukset jatkuvat

Osaajat osaa 2020 on ESR-hanke, jonka kouluttajina toimivat useat itäsuomalaiset palveluntuottajat, mm. Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Kuopiosta sekä Sunprofile Oy Joensuusta. Seuraava Lean-tehdasvalmennus toteutetaan 10.–11. huhtikuuta. Seuraavat toimitusjohtajakoulutukset järjestetään alkukesän ja syksyn aikana Kiteellä sekä Pielisen-Karjalan alueella.