Noin 30 Joensuun seudun muovialan yrityksen ja Business Joensuun yhteinen Hyvä muovi! -kampanja tekee seudun laajaa ja monipuolista muovialan yritysverkostoa tutummaksi ja nostaa esiin muovista löytyviä mahdollisuuksia. Tasaisesti kasvava muoviala työllistää Joensuun seudulla jo noin 1 500 ammattilaista, ja osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Huhtikuussa käynnistyvä muovialan tunnettuuskampanja yhdistää Joensuun alueen muovialan toimijoita Business Joensuun johdolla. Kampanja esittelee yhteisen viestinnän avulla seudun yrityksiä, tuotteita, uratarinoita ja tekijöitä.

– Muovialalla menee Joensuun seudulla nyt liikevaihdolla mitattuna todella vauhdikkaasti. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää jo 200 milj. euroa, josta 60 – 70 % tulee viennistä. Joensuun seudun muovialan yrityksiin on syntynyt vuonna 2020 satoja uusia työpaikkoja ja rekrytointitarvetta on yrityksissä edelleenkin, kertoo yritysasiantuntija Antti Mononen Business Joensuusta.

Kampanjan nimi “Hyvä muovi!” on kannustushuudahdus Joensuun seudun muovialan yritysten verkostolle sekä muovin hyville ominaisuuksille. Materiaalina muovi herättää ihmisissä negatiivisiakin mielikuvia esimerkiksi valtamerten jäteongelmien ja mikromuovien vuoksi. Muovi on kuitenkin oikeassa paikassa ja oikein käytettynä tarpeellinen. Välttämätön materiaali se on esimerkiksi terveydenhuollossa ja teollisuudessa. Muovialan yritykset luovat seudulle työpaikkoja ja hyvinvointia, eikä arkemme nykyisellään toimisi ilman muovia.

Työvoiman tarve on Joensuun seudun muovialan yrityksissä suurta

Joensuun seudun muovialan yrityksissä työllisyysnäkymät ovat erinomaiset ja erilaisia työtehtäviä löytyy paljon. Yrityksissä työskentelee tällä hetkellä noin 1 500 ihmistä ja määrä on kasvanut useilla sadoilla viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä seudun yrityksissä on avoinna useita kymmeniä työpaikkoja.

Suuri osa Joensuun seudun muoviteollisuuden tuotannosta liittyy lääke- ja terveydenhuoltoteollisuuden tuotteiden valmistamiseen. Joensuun seudulla valmistetaan esimerkiksi koronatestaukseen tarvittavia muovituotteita. Muita merkittäviä aloja ovat erilaisten teollisuus- ja maataloustuotteiden sekä kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen muovituotteiden valmistus ja ruiskuvalumuottien valmistus.

Ala ei ole herkkä suhdannevaihteluille, ja se on kasvanut tasaisesti viimeiset vuodet. Tarve uudelle työvoimalle on ollut jatkuvaa. Alan vetovoima näkyy myös koulutusmahdollisuuksissa. Joensuun seudulla toimivat oppilaitokset Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston kemian laitos tarjoavat muovialaan liittyviä liittyviä opintoja. Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä on tiivistä.

– Muoviala kannattaa pitää mielessä opinto- ja suuntautumisvaihtoehtoja sekä mahdollista uran vaihtoa pohtiessa, sillä vetovoimaa ja monipuolisia tehtäviä löytyy Joensuun seudun muovialan yrityksistä, selventää Mononen.

Lisätietoja:
Hyvä muovi! -kampanjan sivusto: hyvämuovi.fi

Business Joensuu
Antti Mononen
Yritysasiantuntija
+358 400 490 420
antti.mononen@businessjoensuu.fi

Hyvä muovi! -kampanja toteutetaan osana Teollisuuden kilpailukyky -projektia, jota rahoittaa Euroopan Unioni, Euroopan Aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.