Anniina Löytösen tapetteja suunnitteleva yritys, Löytönen Wallpaper, sai potkua alkuvaiheen yritystoimintaansa START-valmennuksesta syksyllä 2020. Miksi valmennukseen osallistuminen kannatti ja mikä oli Anniinan mielestä erityisen hienoa?

Anniina kiittelee, että ryhmävalmennuksessa pääsi tutustumaan toisiin aloittaviin yrittäjiin ja ryhmässä muodostui nopeasti vahva yhteisöllisyyden ja luottamuksen tunne.

– Sain valmennuksessa ympärilleni tyyppejä, jotka olivat samassa tilanteessa kuin minäkin aloittavana yrittäjänä. Yhteisöllisyys ja vertaistuki olivat ehdottomasti tärkeimpiä asioita valmennuksen aikana. Valmennusryhmä muodosti heti myös hyvän verkoston, ja olemme pitäneet yhteyttä valmennuksen jälkeenkin puolin ja toisin.

START-valmennus muodostuu ryhmä- ja yksilövalmennuksista. Ryhmävalmennuksessa vahvistetaan yrittäjätaitoja ja tunnistetaan yritystoimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä keinoja niiden voittamiseksi.

– Aloittavilla yrittäjillä on alkuvaiheessa samanlaisia ongelmia. Oli mukavaa pohtia porukassa aloittavan yrityksen kehittämiseen liittyviä osa-alueita ja pallotella erilaisia ideoita, Anniina kertoo.

START-valmennus vie asioita eteenpäin konkreettisesti

Valmennuksessa kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelma ja laaditaan laskelmat, joilla selvitetään liikeidean kannattavuutta. Tätä pakettia voi hyödyntää esimerkiksi starttirahan hakemisessa, kuten Anniina:

– Sain valmennuksen aikana valmiiksi liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat, jotka auttoivat kirkastamaan omaa liikeideaa. Valmennuksen päätteeksi hain ja sain starttirahan. Lisäksi valmennuksessa käytiin läpi sellaisia alkuvaiheen käytännön asioita, joita aloittavan yrittäjän tulee alussa tietää ja ne laitettiin kerralla kuntoon, Anniina muistelee.

Omalta yritysvalmentajalta voi aina kysyä apua

Ryhmävalmennuksen lisäksi omaa liikeideaa työstetään yritysvalmentajan kanssa yksilövalmennuksissa. Näissä tapaamisissa voidaan syventyä tarkemmin liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueisiin ja laskelmiin sekä tarkentaa näkemystä esimerkiksi omista asiakkaista tai markkinoinnista.

– Kun tarvitsin tukea ja näkemystä, otin yhteyttä omaan valmentajaani. Koska valmentajat tulivat tutuiksi, heille oli helppo lähettää kysymyksiä hyvin matalalla kynnyksellä. Koin tulleeni kuulluksi ja sain kannustusta. Valmentajani kokemus yrittäjyydestä sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa tekivät valmennuksesta laadukkaan ja toimivan.

START-valmennuksen jälkeen on mahdollista jatkaa yrityksen kehittämistä muissa Business Joensuun palveluissa. Anniina on mukana Digi.Grow -valmennuksessa ja hyödyntää myös rekrytointipalvelua ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi.

Lue lisää START-valmennuksesta ja hae mukaan täällä!

Teksti: Satu Niiranen/Business Joensuu
Kuvat: Irma Lehikoinen