Tiedon arvo konkretisoituu kannattavuudeksi ja euroiksi vasta sitten, kun tietoa on kerätty systemaattisesti ja siihen päästään käsiksi vaivattomasti. Pirstaleista tietoa manuaalisesti mapittamalla yrityksen näkymä tulevasta jää sameaksi. On jo kiire digitalisoitua, rohkaisee joensuulaisen Collapick Company Oy:n toimitusjohtaja Petteri Torssonen.

Moni suomalainen pk-yritys on digitalisaation hyödyntämisessä jo hyvässä vauhdissa. Digitalisaatio on tuonut ryhtiä toimintatapoihin ja muokannut yrityskulttuuria tulevaisuuteen katsovaksi. Teknologia on valjastettu tehokkaaksi osaksi myyntiä ja markkinointia, yhä paremmaksi ja ketterämmäksi asiakaspalveluksi, toiminnan tehokkuudeksi, laaduksi ja lopulta euroiksi.

– Edelläkävijät ovat niitä, jotka todennäköisimmin ovat rohkaistuneet kokeilemaan uutta. Kokeileminen kannattaa – teollisuusyritys voi jo pienillä muutoksilla saada aikaan huomattavia parannuksia, Petteri Torssonen kannustaa.

Kannustusta tarvitaan kovasti, sillä suomalaisessa toimintakulttuurissa kokeilemiseen ja mahdolliseen epäonnistumiseen ei juuri ole kannustettu.

– Homma menee vähän kuin koululaisella. Olemme oppineet, ettei kannata viitata, ellei ihan varmuudella tiedä vastausta. Sama toimintamalli toistuu yritystenkin kohdalla. Vaan ellei yritys rohkaistu kokeilemaan, asiat eivät taatusti mene eteenpäin.

Ennakoiden vai pakon edessä?

Usein muutos lähtee liikkeelle vasta pakon edessä. Ennen pakkoa Torssonen suosittelee pk-yrityksiä pysähtymään ajoissa perimmäisten kysymysten äärelle:
– Haluammeko firman olevan hengissä vielä viiden vuoden kuluttua? Mitä muutoksia toimintaympäristössä on tapahtumassa? Ollaanko firmassa ensinkään tietoisia, miten digitalisaation trendit vaikuttavat juuri meidän tekemiseemme?

Torssosen kokemuksen mukaan ”10 miljoonan liikevaihtoa” tekevässä firmassa liiketoiminnan isoa kuvaa ja digitalisaation merkitystä todennäköisesti jollakin on jo aikaa miettiä. Pienemmillä tilanne on todennäköisesti hankalampi, vaikka yritys juuri nyt olisikin tärkeä lenkki suuren asiakkaan alihankintaketjussa.

Kysy kumppanilta

Monia asioita on hyvä pohtia asiaa tuntevan yhteistyökumppanin kanssa. Sellainen on myös Collapick, jonka ammattilaisille on vuosien saatossa kertynyt ymmärrys teollisesta toimintaympäristöstä.

”Ellei yritys rohkaistu kokeilemaan, asiat eivät taatusti mene eteenpäin.”

– Onnistuminen edellyttää sitä, että asiakas avaa omia prosessejaan, sitä kautta päästään digitalisaation mahdollisuuksien ytimeen. Usein käykin sitten niin, että pienestä ja kokeilevasta yhteistyötä alkanut kumppanuus laajenee ja syvenee uusiin projekteihin.

Aika ajoin Torssosesta tuntuu, että yritysten on helpompi investoida koneeseen kuin digitalisaatioon.

– Kone on konkreettinen, ihmisten tekemän työn arvon nostaminen digitaalisten toimintatapojen kautta ei. Olenkin joskus sanonut, että tämä digitalisaatio pitäisi myydä asiakkaalle metallirasiassa.

Collapick on perustettu vuonna 2011. Yhtiössä työskentelee kymmenisen digitalisaation asiantuntijaa. Asiakastoimialoja on useita suurimpana metalli. Juuri nyt yleinen keskustelu velloo taantumaa. Torssosen mukaan puheet laskevasta suhdanteesta eivät kuitenkaan kaikkia jarruta.

– Moni yritys pitää juuri tätä hetkeä hyvänä investoida tulevaisuuteen ja digitalisaatioon. Se on keino varmistua siitä, että firma on voimissaan myös tulevaisuudessa.

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen/Viestintä-Ässä