Fotoniikkaa ja muita teknologioita hyödyntävät uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa metsien käytön kehittämisessä sekä teollisuuden prosessien, uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa kestävästi. Samalla ne antavat uusia työkaluja torjua ilmastonmuutosta. Uutta liiketoimintaa innovaatioista tavoitteleva kansainvälinen asiantuntijajoukko perehtyy parhaillaan fotoniikan hyödyntämisen mahdollisuuksiin Joensuussa järjestettävässä Forest&Photonics-tapahtumassa.

Laajojenkin metsäalueiden tilaa pystytään nykyisin tutkimaan nopeasti erilaisten fotoniikkaa hyödyntävien
kaukokartoitusmenetelmien avulla. Menetelmien avulla voidaan kehittää metsien talous- ja vapaa-ajankäyttöä
sekä kasvattaa ymmärrystä niiden merkityksestä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Laserkeilausteknologialla on muun muassa kertaalleen kartoitettu Suomen metsät, toinen kierros on alkamassa. Teknologiat kehittyvät jatkuvasti, metsädataa hyödynnetään myös metsätalouden prosessien digitalisoinnissa ja automatisoinnissa sekä metsien suojelussa.

– Data on metsätalouden arvokkain, vielä heikosti hyödynnetty resurssi. Sen avulla voidaan parantaa
toimintojen kustannustehokkuutta, mutta myös ehkäistä ei-toivottuja ympäristövaikutuksia. Metsätalouden
digitalisaatiossa Joensuu haluaa olla maailman ykkönen. Se on mahdollista, sillä täällä metsäosaaminen ja
metsään liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat voidaan yhdistää fotoniikan ja tietojenkäsittelyn
huippuosaamiseen. Ilmastonmuutos luo kiihtyvällä vauhdilla uusia haasteita, joiden ratkaisu vaatii
avainosaamistemme ketterää yhdistämistä, sanoo Business Joensuussa metsäbiotalousalasta vastaava
kehityspäällikkö Timo Tahvanainen.

Forest&Photonics-tapahtumassa perehdytään muun muassa siihen, miten metsien, ihmisten ja koneiden
resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia kehitetään fotoniikkaa hyödyntämällä,
keskustellaan fotoniikan hyödyntämisestä metsäpalojen ehkäisyssä ja vihreän rahoituksen vaikutuksista
metsätalouteen. Fotoniikka-alan kärkiyritykset kertovat tapahtumassa innovaatioistaan.

– Fotoniikka-ala Joensuun seudulla kasvaa, alueella jo toimivien alan yritysten kansainvälisen liiketoiminnan
potentiaali on merkittävä. Euroopan metsäpääkaupungin mahdollisuudet fotoniikka-alalle ja fotoniikkaa
hyödyntäville yrityksille laajenevat entisestään ensi vuonna, kun osaamista, tiloja ja laitteita tarjoava
Photonics Center aukeaa, iloitsee fotoniikkaliiketoiminnan kasvuohjelmasta vastaava Business Joensuun
kehityspäällikkö Juha Purmonen.

– Fotoniikka on avain metsänhoidon, metsäteollisuuden prosessien ja tuotteiden sekä metsien ulkoilu- ja
luontoarvojen kehittämiseen, toteaa futuristi Risto Linturi, yksi tapahtuman pääpuhujista.

Joensuussa 22.–23.11. järjestettävän Forest&Photonics-tapahtuman tavoitteena on löytää synergiaa
metsäbio- ja fotoniikka-alojen toimijoiden välille, synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa.
Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Business Joensuu yhteistyössä Photonics Finlandin sekä Suomen
Akatemian lippulaivaohjelman kanssa.

Lisätietoja:
Timo Tahvanainen, kehityspäällikkö, metsäbiotalous, timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi
+358 50 443 29
Juha Purmonen, kehityspäällikkö, fotoniikka, juha.purmonen@businessjoensuu.fi, +358 50 354 3832