Business Joensuu käynnistää valmentavaan otteeseen pohjautuvan kasvuvalmennuspalvelun Joensuun seudun yrityksille. Mukaan voivat hakea kaikenlaiset yritykset koosta, toimialasta tai iästä riippumatta. Tahto ja sitoutuminen ratkaisevat, kun tavoitteena on toiminnan kehittäminen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Ensimmäinen ryhmä starttaa jo syyskuun lopulla. Ajatusten tuulettamista, selkeyttä suunnitelmiin, uudenlaista otetta ja innostusta liiketoiminnan kehittämiseen - kasvuvalmennus tarjoaa yrittäjille ja yritysten vetäjille sparrausta samanhenkisessä porukassa.

Business Joensuun yritysvalmentajan Mervi Lemisen mukaan yrityksiltä saadun palautteen mukaan “koutsaaminen” ja asioiden pohtiminen vertaisryhmässä on kasvuyrittäjien ja yritysjohtajien toive. Toive on kuultu ja Business Joensuun on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittänyt uudenlaisen kasvuvalmennuspalvelun.

– Mukaan pääsemisen ratkaisee ennen muuta yrittäjän tahtotila ja valmius sitoutua varsin intensiiviseen valmennusjaksoon. Mukaan pääsevät myös alkuvaiheessa olevat yritykset. Yrityksen toimiala tai koko ei ratkaise, hyvinkin erilaiset yritykset kamppailevat lopulta kovin samanlaisten haasteiden kanssa, Leminen tietää.

Palapelin palaset paikalleen

Kasvuvalmennuksessa ”kasvulla” tarkoitetaan halua mennä eteenpäin paikallaan junnaamisen sijasta. Lopulta kasvu tarkoittaa yrityksen liikevaihdon kasvua ja yrityksen menestymistä. Sen mahdollistajia voivat olla vaikka tuotannon kehittäminen, uudet tuotteet tai palvelut, myynnin vahvistaminen tai johtamisen uudistaminen. Kokeneelle yritysvalmentajalle eteenpäin menon esteet ovat tuttuja.

– Yrittäjä on usein yksin asioiden kanssa eikä aikakaan tunnu riittävän. Asioita ei voi sparrata kotona, eikä kaikesta voi avautua myöskään omassa organisaatiossa. Tarvitaan ulkopuolista näkemystä, jonkinlainen pallotteluseinä asioiden ja tavoitteiden pohtimiseen.
– Aiemmassa palautteessa on kiitetty sitä, että kerrankin on ollut aikaa keskittyä oman liiketoiminnan ja johtajuuden kehittämiseen. Usein yrittäjällä kyllä piisaa kasvuun vaadittavia ideoita ja osaamista – silloin tarvitaan vain aikaa ja tilaa sille, että palaset saa loksautettua paikalleen.

Etenemisen askelmerkit

Valmentajina, eli koutseina, toimivat kokeneet yritysosaajat.

– Me koutsit emme anna kuitenkaan valmiita vastauksia, päinvastoin pyrimme kysymään oikeita kysymyksiä ja viemään keskustelua eteenpäin. Tarvittaessa kutsumme avuksi myös asiantuntijoita, esimerkiksi palvelumuotoilun ja myynnin osaajia. Ryhmän tarpeet ratkaisevat.

Mitkä asiat ovat yrityksen kehityksen esteitä, miten niistä voi päästä yli? Onko firmassa asioita, joihin tarvittaisiin muutosta? Miltä yrityksen kasvu- ja kehitysmahdollisuudet näyttävät? Entä millaisella taktiikalla ja aikataululla päästään eteenpäin?

– Kun esteet on raivattu, epävarmuus taklattu ja osaamispääomaa vahvistettu, yritykset voivat saada valmennuksesta hyviä kasvun eväitä pitkälle tulevaisuuteen. Konkretiaa on myös valmennuksen aikana kullekin yritykselle rakennettava napakka kasvusuunnitelma.

Kasvuvalmennuksen rahoittajakumppaneiden – Euroopan aluekehitysrahaston, Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton ja Business Joensuu – ansiosta osallistuminen 10 viikon valmennukseen maksaa 140 euroa per henkilö. Kasvuvalmennuksen www-sivusto löytyy osoitteesta www.kasvuvalmennus.fi. Sivustolta löytyy myös hakulomake, jossa kartoitetaan yrityksen perustietoja ja tavoitteita. Haku kasvuvalmennuksiin on jatkuvaa.

Kasvuvalmennus on osa Business Joensuun yritysten kasvua- ja kansainvälistymistä tukevia palveluita. Yritys saa tarpeen mukaan apua vaikkapa rahoituksen hankintaan kasvun tueksi tai viennin käynnistämiseen GoGlobal -intensiivivalmennuksessa.

Lisätiedot:
Business Joensuu Oy
Mervi Leminen
yritysvalmentaja
0400 19 6688
mervi.leminen@businessjoensuu.fi

Teemat: Kasvuvalmennus