Joensuun imagolla on toiseksi paras kokonaisvaikutelma, kun verrataan keskenään yli 50 000 asukkaan kaupunkeja. Myös yrittäjämyönteisyydessä Joensuu sijoittuu näiden kaupunkien joukossa sijalle 2. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen Kuntien imago 2018 -tutkimuksesta. Suositeltaessa kuntaa muille yrityksille yrityspaikaksi Joensuu sijoittuu isojen kaupunkien vertailussa sijalle 3.

Kuntien imago -tutkimus kattaa 11 erilaista imagotekijää. Kun vertaillaan eri imagotekijöitä kaikkien isojen ja pienten kaupunkien sekä kuntien osalta, Joensuu nousee edukseen erityisesti näissä:

  • Yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä Joensuu on sijalla 1
  • Keskuksen kaupallisissa palveluissa Joensuu on sijalla 2
  • Kuntayhteistyön tuloksellisuudessa Joensuu on sijalla 4.
  • Innovaatioiden tukemisessa Joensuu on sijalla 5, mutta kirkkaasti keskiarvon yläpuolella. Joensuun pisteet ovat 7,44 mutta kaikkien kuntien ja kaupunkien keskiarvo 6,88.

Yritykset myös suosittelevat Joensuuta muille yrityksille toimipaikaksi. Tässä vertailussa Joensuu on kaikkien kaupunkien ja kuntien vertailussa sijalla 3 parantaen asemaansa viime vuodesta merkittävästi.

Tutkimukseen vastasi 1585 vastaajaa. Tutkimus tehtiin puhelininformoituna Internet-kyselynä ajalla 21.8.-5.10.2018.