Kaksi ryhmää japanilaisia metsäasiantuntijoita vieraili Joensuussa elokuun lopulla ja syyskuun alussa Joensuun Tiedepuisto Oy:n isännöimänä. Kaikkiaan 32 henkilöä Naganon Prefektuurin metsähallinnosta ja Japanin metsänhoitoyhdistysten liiton jäsenyhdistyksistä tutustui suomalaiseen metsätalousosaamiseen, alan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoihin sekä yrityksiin Itä-Suomessa.

Asiantuntijavierailut Joensuuhun olivat askeleita tunnusteluille monialaisen metsäyhteistyön rakentamiseksi japanilaisten ja itäsuomalaisten toimijoiden välillä. Vierailujen aikana käytiin keskusteluja yhteistyön mahdollisuuksista eri tahojen kesken. Japanilaisille vieraille järjestettiin kaksi verkostoitumisseminaaria, näytettiin mm. Joensuun kaupunkia, ja heidän kanssaan tutustuttiin metsäalan eri toimijoihin.

Asiantuntijoiden vierailuja pohjustettiin jo aikaisemmilla Japanin matkoilla. Seuraavaksi japanilais-itäsuomalaisen metsäyhteistyön muodostamista jatketaan vastavierailulla Japaniin, joka toteutetaan marraskuussa 2018 Your Gateway to Bio-Business in Asia -hankkeen seuraavan Aasian verkostoitumismatkan yhteydessä. Matkalla tutustutaan vastavuoroisesti yritysten kanssa mm. metsätalouteen ja sen haasteisiin Japanissa. Lisäksi pohditaan jatkotoimia monipuolisen yhteistyön eteenpäin viemiseksi.

Lisätiedot:
Business Joensuu Oy, Petteri Ryhänen, projektipäällikkö, kehitysasiantuntija
+358 50 347 4576
petteri.ryhanen@businessjoensuu.fi