- Ei mene pitkään, kun alihankintateollisuuden asiakkaat, vientimarkkinoilla toimivat isot korporaatiot tulevat vaatimaan alihankkijoiltaan reaaliaikaista tietoa digitaalisessa muodossa. Ellet siihen kykene, olet ulkona, ennakoi Process Genius Oy:n toimitusjohtaja Jani Akkila.

Tehokkaassa tuotannossa kaiken tiedon pitäisi liikkua sujuvasti ja nopeasti. Olisi muistettava välittää eteenpäin tärkeitä asioita, kysyä, vastata, muistaa olennainen, hallita dokumentointi, kehittää, pitää yllä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa – olla kokonaisuudesta kärryillä ja reagoida tuotantoprosessin kriittisiin yksityiskohtiin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Pitäisi, mutta fyysinen tehdas on suuri ja olennaisia asioita jää viestimättä eteenpäin. Edes jalkautuminen keskelle tehdassalia ei auta – näkökenttä jää rajalliseksi.

Kilpailussa pärjääminen edellyttää tuotannon tehostamista. Perinteiset toimintatavat alihankintateollisuudessa tulevat muuttumaan nopeasti, arvioi joensuulaisen Process Geniuksen toimitusjohtaja Jani Akkila.

Ykkönen digin kaksosena

Joensuulainen Process Genius on Suomen johtava Digital Twin Smart Factory -käyttöliittymien tekijä. Yhtiön Digital Twin eli ”digitaalinen kaksonen” on oikeita mittasuhteita myöten konkreettisen 3D-mallinnettu tehtaan digitaalinen kopio. Reaaliaikainen digitaalinen kaksonen välittää läpinäkyvästi valtavasti tietoa muun muassa koneiden käyttöasteesta, tehoista, häiriötilanteista, huolloista, turvallisuudesta, laadusta lämpötila- ja kosteusseurantoineen.

– Tähtäämme tuottavuuden parantamiseen keinolla, joka on kaikille läpinäkyvä ja tasapuolinen. Ymmärrys kokonaisuudesta lisääntyy, porukalla on yhteinen työkalu jatkuvaan parantamiseen. Onnistumiset näkyvät. Lahjomattomasti näkyy sekin, jos tuotanto syystä tai toisesta seisahtuu, Akkila havainnollistaa.

”Isot päämiehet tulevat väistämättä vaatimaan läpinäkyvää ja reaaliaikaista tietoa alihankkijoiltaan kaikesta siitä, mitä tuotantoprosessissa tapahtuu.”

Process Genius on tuotteistanut digitaalisen kakkosensa PGPlant-työkaluksi. Asiakaspalautteen mukaan ratkaisun kattavuus ja kustannustehokkuus ovat omaa luokkaansa.

Uusi standardi

Process Genius haluaa puhutella eritoten muovi-metallialan pk-yrityksiä. Niistä moni rakentaa tulevaisuuttaan osana vientiä harjoittavaa päämiehen verkostoa. Keskeisin tulevaisuuden rakennuspalikka on digitalisaatio. Digitaalisista kaksosista on tulossa uusi standardi.

– Isot päämiehet tulevat väistämättä vaatimaan läpinäkyvää ja reaaliaikaista tietoa alihankkijoiltaan kaikesta siitä, mitä tuotantoprosessissa tapahtuu. Vaade tulee koskemaan kaikkia, jotka ovat osa vientiteollisuuden ketjua olipa kyse kappaleista, osista, osakokonaisuuksista.

Alihankinnan pk-yritysten digiymmärrystä Akkila kuvaa perin kaksijakoiseksi.

– On ”ei koske meitä” -ryhmä ja ne, jotka ovat lähteneet tosissaan hyödyntämään digitalisaatiota osana yrityksen operatiivista toimintaa. Muovi-metallin alihankintayritysten asiakasmäärä on kasvussa myös Pohjois-Karjalassa, jonka vienti nojaa vahvasti juuri näihin toimialoihin.

Digipolku vie eteenpäin

Vuosia kansainvälisissä myyntitehtävissä toimineiden Jani Akkilan ja yhtiökumppaninsa Antti Häkkilän yritysidea kiteytyi vuonna 2012. Liikkeelle lähdettiin prosessiteollisuuden myynti-, huolto- ja markkinaverkoston tukemisesta 3D-mallinnosten avulla.

Pari vuotta yhtiön perustamisen jälkeen uutisoitiin Process Geniuksen ja Fortumin digiyhteistyöstä liittyen Fortuminen Joensuun pyrolyysilaitokseen. Vuonna 2016 Process Genius palkittiin vuoden parhaasta Internet of Things -ratkaisusta Bostonissa. Yhteistyökumppanina oli tuolloin Elisa, jonka kymmenistä automaatiojärjestelmistä Process Genius visualisoi prosessitiedot yhteen 3D-näkymään.

Process Genius työllistää 21 alan ammattilaista. Vuoden 2020 helmikuussa päättyvä tilikausi tulee Akkilan mukaan olemaan yrityksen ensimmäinen voitollinen. Yhtiö on ponnistamassa miljoonasarjaan.

– Kehittämisen ja pilotoinnin kautta on edetty kannattavaan liiketoimintaan. Samaan aikaan digitalisaatio on adaptoitunut hypen vaiheesta operatiiviseen käyttöön.

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen/Viestintä-Ässä