Tahtoa ja osaamista - yrittäjyydessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä tarvitaan molempia. Tahto on eteenpäin vievä voima ja maaliin pääsy edellyttää osaamista. Kummankin osa-alueen vahvistamisessa Business Joensuu tukee alueen yrityksiä.

Tahto pohjautuu yrittäjän, johtajan ja työntekijän henkilökohtaisiin merkityksiin ja motiiveihin. Osaamista on helppo tukea, tahdon synnyttäminen vaatii enemmän. Kysyimme pohjoiskarjalaisilta yrityksiltä odotuksista. Vastauksista oli ilo huomata, että monessa maakunnan yrityksessä tiedostetaan kasvun ja kansainvälistymisen tarve.

Yrittäjyyteen liittyy aina myös riski. Kasvun ja kansainvälistymisen tavoittelussa riski usein myös kasvaa. Riskiä voidaan hallita osaamista ja toimintatapoja kehittämällä sekä tiedostamalla, että Business Joensuu on yritysten tukena. Tehtävämme on auttaa yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehityspolut ja toteuttamaan oma kasvutarinansa. Yritysten odotuksista kysyessämme vastauksissa korostui tarve saada tukea erityisesti johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin, tuotteistamiseen, digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen. Esiin nousi myös yrittäjien jaksaminen, jonka voi nähdä avun tarpeena itsensä johtamiseen. Kiitos palautteista, olemme huomioineet ne palveluissamme.

Onnistumiset synnyttävät onnistumisia. Tulemme jakamaan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen esimerkkejä maakunnasta ja muualta – niistä yritykset saavat ideoita, koeteltuja toimintamalleja ja rohkeutta muuttaa tahto toiminnaksi. Näytämme itsekin esimerkkiä rohkeudessa tehdä, kokeilla ja ylittää vakiintuneita rajoja. Palaamme aina ydinkysymykseen: syntyykö juuri tästä asiasta tai tekemisestä uutta liiketoimintaa, kasvua tai kansainvälistymistä? Niiden aikaansaaminen on perussyy Business Joensuun olemassa ololle – sitä kautta syntyy työpaikkoja, hyvinvoivia yrityksiä ja toimiva elinympäristö meille kaikille. Työpaikat ja kasvu syntyvät yrityksissä. Olemme asettaneet itsellemme konkreettisia ja mitattavia tavoitteita seudun yritysten kasvun ja työpaikkojen kehittymiselle.

Tähän Business Joensuun kolumnisarjaan on tulossa jatkoa. Luvassa on aiheita, joita seudun yritykset ovat kokeneet tärkeiksi. Tulevia teemoja ovat muun muassa palveluidemme helppo lähestyttävyys sekä valmentava ja proaktiivinen toimintatapa. Strategia on yksi avainasioista. Hyvä strategia on parhaimmillaan energisoiva ja toimintaa konkreettisesti ohjaava kompassi. Aiomme synnyttää keskustelua myös johtamisesta ja kansainvälistymisestä. Seudun menestys tarvitsee vuorovaikutusta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä yritysten, koulutuksen, tutkimuksen ja julkisorganisaatioiden kesken.

Maailma ja liiketoimintaympäristö muuttuu. Muutoksessa Pohjois-Karjalan yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä. Business Joensuu on tässä yhteisessä asiassamme aktiivinen toimija. Tavoitteemme on yrityksesi menestys – rohkeasti ja hyvällä sykkeellä!

Harri Palviainen
Business Joensuu Oy:n toimitusjohtaja