Pohjois-Karjalan maakuntaan 1.1.2021 siirtyvä Heinäveden kunta on päättänyt hankkia elinkeino- ja yrityspalvelut Business Joensuulta. Business Joensuun kaikki palvelut ovat Heinäveden yritysten ja yrittäjiksi aikovien käytettävissä. Palvelut kattavat yritysten koko elinkaaren käynnistämisestä kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä yritysten ja investointien sijoittumiseen alueelle. Yhteistyö avaa 1. tammikuuta alkaen Heinäveden yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia ja laajentaa Business Joensuun asiakaskuntaa yli 400:lla yrityksillä.

Heinäveden kunnanvaltuustossa ja strategiatyössä on korostettu elinkeinojen kehittämistä ja kunnan elinvoimaa. Heinäveden kunnassa on paljon yrityksiä suhteessa asukaslukuun ja työpaikkaomavaraisuus on 100%. Kunta haluaa vahvistaa ja monipuolistaa yrityksille tarjottavia palveluita. Kunnan siirtyessä Pohjois-Karjalan maakuntaan on myös yhteistyön tiivistäminen uuden maakunnan suuntaan luontevaa.

– Kunnassa toimiville yrityksille tarvitaan käytännön läheisiä ja asiantuntevia palveluita niiden perustoiminnan tukemiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Monipuolista asiantuntijuutta edellyttäviin yritysten tarpeisiin on hyvin haasteellista vastata kunnan omin voimin tai yksittäisen palkattavan henkilön toimesta. Näen tässä yhteistyössä aivan uusia mahdollisuuksia kunnallemme. Se tuo uutta osaamista ja energiaa elinkeinotoimintaamme, iloitsee Maarika Kasonen, Heinäveden kunnanjohtaja.

Heinäveden kunta ja Business Joensuu ovat yhdessä valmistelleet yhteistyötä, joka lähtee kunnan ja erityisesti yritysten tarpeista. Yhtiön palvelut tukevat kunnan yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Business Joensuun täydenpalvelun yhteistyökunnissa toimii kuntavastaavat yritysasiantuntijat, jotka tarjoavat paikalliset yrityspalvelut ja toimivat yhteyshenkilönä koko Business Joensuun asiantuntijajoukkoon ja palveluvalikoimaan. Yhtiön asiantuntija-, neuvonta- ja valmennuspalveluita toteuttaa yli 45 asiantuntijaa, jotka kaikki ovat jatkossa Heinäveden kunnan yritysten käytettävissä. Niitä tukevat myös yhtiön monipuoliset verkkopalvelut, yhdestä numerosta tavoitettava Business -päivystys sekä yhtiön laajat verkostot ja yhteistyökumppanit maakunnassa ja maailmalla. Myös esimerkiksi maakunnan pääomarahastot voivat jatkossa kohdentaa sijoituksia Heinäveteläisiin kasvuyrityksiin. Lisäksi Heinäveden yritykset voivat halutessaan vapaasti hyödyntää Joensuun Tiedepuiston co-working tiloja ja palveluita.

– Olen todella iloinen yhteistyöstä Heinäveden kanssa. Kunnassa toimii erinomaisia yrittäjiä ja yrityksiä, joilla on monenlaisia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Synnytämme yhdessä varmasti myös uusia yrityksiä, jotka tarvitsevat asiantuntevaa apua – samoin vaikkapa sukupolven vaihdoksia tekevät yrittäjät. Tämä vahvistaa konkreettisesti myös maakunnallista yhteistyötä ja palvelee maakuntalaisten yhteistä hyvää. Tervetuloa mukaan Heinävesi!, toteaa Harri Palviainen, Business Joensuun toimitusjohtaja.

Paikallisesti kunnassa näkyvän ja toimivan Business Joensuun kuntavastaavan asiantuntijan yhdistäminen laajaan asiantuntijajoukkoon ja monipuolisiin palveluihin verkostoineen on osoittautunut erittäin toimivaksi ja kustannustehokkaasti tavaksi palvella yrityksiä muissa täydenpalvelun kunnissa ja kaupungeissa Ilomantsissa, Joensuussa, Outokummussa ja Polvijärvellä. Business Joensuu ja yhteistyökunnat kehittävät mallia ja palveluita jatkuvasti yhdessä eteenpäin yritysten palautteiden ja kokemusten perusteella.

Heinävesi ja Business Joensuun tekevät yhteistyösopimuksen aluksi ajalle 1.1 – 31.12.2021. Yhteistyön tarkemmat laatutavoitteet toiminnalle sovitaan Heinäveden yritysten nykytilanne ja tarpeet huomioiden. Business Joensuu on aktiivisesti mukana kunnan elinkeinotoiminnassa ja kuntavastaavalla yritysasiantuntijalla on paikallinen toimipiste Heinäveden kunnantalolla.

Lisätiedot:

Maarika Kasonen, kunnanjohtaja, Heinäveden kunta, maarika.kasonen@heinavesi.fi, 040 5505 811

Harri Palviainen, toimitusjohtaja, Business Joensuu Oy, harri.palviainen@businessjoensuu.fi, 0500 967 744,