Outokummun kaupungissa sijaitsevaa Hautalammen akkumetallikaivoshanketta kehittävä yksityinen FinnCobalt (yhtiönimi Vulcan Hautalampi Oy) on solminut hankkeen rahoitusta koskevan sopimuksen ruotsalaisen Eurobattery Minerals AB:n kanssa. Rahoitusratkaisun lopullinen hyväksyntä edellyttää Eurobattery Minerals Ab:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää yhtiökokouksessa 27.5.2020.

Sopimuksen mukaisesti Nordic Growth Market-pörssilistattu Eurobattery Minerals AB rahoittaa kaivoshankkeen kehitystä seuraavien kolmen vuoden aikana yhteensä 2,5 M€:lla. Samalla hankkeen nykyiset yksityiset omistajatahot myyvät vaiheittain omistustaan Eurobattery Minerals AB:lle. Eurobattery toteuttaa kaupan myyjille suunnatulla osakeannilla ja käteisellä. Kaupan kokonaisarvo on loppuun saakka toteutuessaan 6,05M€ (Eurobatteryn osakkeita yhteensä 4,7Me ja käteistä 1,35M€).

Hautalammen kaivosprojekti on jo louhitun Outokummun kuparimalmin ja maanpinnan välissä sijaitseva nikkeli-koboltti-kupari-mineralisaatio. Mineralisaatio on tunnettu jo pitkään ja Outokumpu Oyj valmisteli sitä tuotantoon 80-luvun puolivälissä osana Keretin kuparikaivoksen tuotantoa. Kaivoksen avaustöinä louhittiin vinotunneli ja tehtiin muita kaivoksen valmistavia töitä. Koboltin hinnan äkillinen hinnanlasku keskeytti tuolloisen projektin. Myöhemmin FinnNickel Oy valmisteli projektia tuotantoon vuosina 2008-2009 mutta hanke kaatui kansainvälisen finanssikriisin seurauksiin. Hanke siirtyi nykyisille yksityisille omistajille australialaiselta omistajaltaan vuonna 2016. Nykyiset omistajat ovat kaivosalalla pitkään toimineet Vesa-Jussi Penttilä, Jarkko Ralli ja Markus Ekberg omien yhtiöidensä kautta.

Vuoden 2016 jälkeen hanketta on kehitetty yksityisten omistajien omarahoituksella sekä Business Finland’in lainarahoituksella. Alueelle on tehty lisäkairauksia ja saadulla materiaalilla on tehty runsaasti akkukemikaalien tuotantoon tähtääviä prosessikokeita yhteistyössä GTKn Outokummun ja Outotec Oyjn kehityslaboratorioiden kanssa. Selvitystöiden perusteella Hautalammen malmista on mahdollista tuottaa kasvavan akkuteollisuuden tarvitsemia nikkeli- ja kobolttikemikaaleja sekä kuparia. Mikäli kaivoshanke etenee tuotantoon, ennakoidaan sen työllistävän 150 henkeä. Tavoitteena toiminta-ajalle on vähintään kymmenen vuotta.

Seuraavien vuosien aikana tavoitteena on lisätä malmivaroja kairaamalla tunnetun mineralisaation koillisjatkeella. Samalla tehdään hankkeen lopullinen kannattavuustarkastelu ja valmistellaan hanketta mahdollista tuotantopäätöstä varten. Tarvittavien ympäristöselvitysten teko ja -lupien haku on myös ohjelmassa.

”Olemme iloisia siitä että hankkeen edelleen kehitystä varten on löytynyt rahoitusratkaisu ja pääsemme etenemään. Nyt sovitulla rahoituksella voidaan perusteellisesti selvittää hankkeen mahdollisuudet edetä vastuulliseen akkumetallikaivostoimintaan. Neuvotteluja on käyty muutamia vuosia useampien koti- ja ulkomaisten mahdollisten partnerien kanssa. Paljon esitetään toiveita suomalaisesta rahoituksesta kaivosprojektien kehitykseen mutta se taitaa olla mahdotonta. Suomalaisilta sijoittajatahoilta puuttuu joko halu, ymmärrys tai riskinottokyky – eivätkä omat rahatkaan enää riittäneet ”, toteaa Markus Ekberg, FinnCobalt’in rahoitusratkaisun neuvotteluista vastannut osaomistaja.

Lisätietoja

Markus Ekberg

FinnCobalt

tel +358 40 706 4850

http://www.finncobalt.com/