Business Joensuun GROW-kasvuvalmennus käynnistyi vuonna 2019 ja on ehtinyt tukea jo 104 yritystä kasvutavoitteissaan. Valmennusohjelmaan osallistuneiden osakeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 keskimäärin vaikuttavat 46 %.

Kasvuluvut eivät ole korona-aikana jokapäiväistä herkkua. Business Joensuun yritysvalmentaja Mervi Leminen kehuu ohjelmaan osallistuneita yrityksiä näiden kasvun eteen tekemästä aktiivisesta ja tavoitteellisesta työstä.

– Uskon, että olemme GROW-valmennuksissa onnistuneet tukemaan monia yrityksiä oikealla tiellä, mutta yrittäjät itse ovat tehneet sen varsinaisen ponnistuksen. Olen erittäin iloinen siitä, miten GROW on löytänyt yleisönsä: olemme saaneet mukaan tavoitteellisia, kasvuhakuisia yrityksiä ja yrittäjiä, jotka uskaltavat haastaa itseään.

GROW-kasvuvalmennus on saanut myös erittäin hyvää palautetta ohjelmaan osallistuneilta yrityksiltä. Valmennuksen käyneiden yritysten ohjelmalle antama NPS-suositteluindeksi eli net promoter score on 83.

Viisautta valmennukseen yrittäjäryhmistä

GROW-kasvuvalmennus on kymmenen viikon mittainen intensiivivalmennus. Yrittäjät tapaavat myös kahden kesken yritysvalmentajan kanssa, mutta pääpaino on viikottaisilla ryhmätapaamisilla. Ryhmät kootaan saman kokoluokan yrityksistä, mutta saman toimialan yritykset jaetaan eri ryhmiin: avointa keskustelua liiketoiminnan haasteista olisi vaikea käydä, jos saman pöydän ääressä istuisi potentiaalinen kilpailija.

– Monesti ryhmissä keskustellaan vilkkaasti, mutta oivallukset eivät synny siinä paikassa. Usein yrittäjä saapuu seuraavan viikon tapaamiseen ja kertoo ajatuksen loksahtaneen myöhemmin kohdalleen arjen touhuissa. Kyse onkin nimenomaan prosessista, jonka haluamme saada yrittäjien ajattelussa käyntiin, Leminen kuvailee.

Ruiskuvalumuotteja ja muovituotteita valmistava Greenfox Oy kävi läpi rajun rakennemuutoksen 2000-luvulla, kun yhtiön suuri asiakas Perlos lopetti toimintansa Suomessa. Nyt yhtiö rakentaa uutta, hallittua kasvua vuoteen 2025 ulottuvalla suunnitelmalla. Viime vuonna liikevaihto kasvoi 25 prosenttia.

– Keskitymme entistä enemmän valmiiden muovituotteiden valmistukseen ja markkinointiin, toimitusjohtaja Tiina Savolainen kertoo. – Muottiliiketoiminta myy edelleen hyvin, mutta haluamme laajentaa tuotevalikoimaa ja tarjota muovituotteen koko elinkaaren palvelut.

Savolainen osallistui GROW-valmennukseen samaan aikaan, kun Greenfox laati uutta strategiaansa. Ajoitus oli mainio, koska valmennus tarjosi aikaa aidosti keskittyä pohtimaan yrityksen suuntaa, Savolainen muistelee.

Outokumpulaisen Itä-Suomen Kotihoito Hymynkare Oy:n yrittäjä, sairaanhoitaja Katri Koskisuu-Reijonen puolestaan sai GROW-valmennuksesta tukea voimakkaan kasvun hallintaan. Hymynkareen liikevaihto kolminkertaistui 2020, kun yhteistyö suurten ostajien kanssa Pohjois-Karjalassa ja Savossa lähti vahvasti käyntiin.

– Oma rooli olikin äkkiä haaste. Pidän valtavasti asiakastyöstä ja jatkoin sitä toiminnan kasvaessa, mutta samalla johtamisen tarpeet paisuivat. Vapaa-aikaa ei pahimmillaan jäänyt lainkaan, Koskisuu-Reijonen kertoo.

Valmennuksen avulla hän oppi jakamaan enemmän vastuuta lähiesimiehille ja ulkoistamaan hallintotyötä. Työ ja vapaa-aika ovat taas paremmassa tasapainossa.

Molemmat johtajat kokivat GROW-vertaisryhmät erityisen hyödyllisinä. – Tuntui, että olimme ajatelleet oikeita asioita strategiatyössämme, kun kuulin muiden johtajien pohtineen samoja kysymyksiä, Savolainen kertoo.

– Ryhmissä keskustelu antoi paljon. Sain tuoretta näkemystä omaan johtamiseen eri alojen osaajilta, Koskisuu-Reijonen kehuu. – Oikein harmitti, kun valmennus loppui ja ryhmätapaamisia ei enää ollut!

Oman näköistä kasvua

Vaikka monet yritykset keskittyvätkin kasvattamaan toimintaansa liikevaihdon valossa, sen ei tarvitse olla ainoa mittari, yritysvalmentaja Leminen muistuttaa.

– Jotkut haluavat optimoida toimintaansa ja parantaa yrityksen tulosta. Toisille kasvu on sitä, että onnistutaan kehittämään uusia tuotteita, kasvattamaan tiimiä tai parantamaan henkilöstön hyvinvointia. Korostamme yrittäjille sitä, että heillä on lupa määritellä itse tapansa kasvaa ja kehittyä.

GROW-valmennus on osa Grow with Joe -projektia, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Business Joensuu. 

Lisätietoja:

Mervi Leminen, yritysvalmentaja, Business Joensuu
mervi.leminen@businessjoensuu.fi,
+358 400 196 688

Business Joensuu Oy tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle, sekä Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Lisäksi Business Joensuu tuottaa eri toimialojen kasvu- ja kilpailukykyohjelmia, jotka luovat yrityksille parhaat edellytykset toimia Joensuun alueella.