Joensuusta viedään maailmalle nyt myös kaapelirakentamisen työlaitteita. Eikä mitä tahansa kaapeliauroja, vaan huippuunsa kehitettyjä kaapelirakentamisen työlaitteita. Niillä kaapelit viedään maan alle nopeasti ja kustannustehokkaasti maastoa sekä energiaa säästäen.

– Meillä on nyt Pietarissa kaksi jälleenmyyjää, kolmas on aloittamassa Moskovassa. Sitten suuntana Ruotsi ja siitä edelleen muualle Eurooppaan, iloitsee Viestra Oy:n toimitusjohtaja Mika Pakarinen.

Viestra rohkaistui vientiloikkaan Business Joensuun ExportGrowth-projektin kautta. Kun vientiin tähtäävä valmennus kesällä 2018 käynnistyi, Business Joensuun yritysasiantuntija Leena Lehikoinen pohjusti pk-yritysten tuen tarvetta toteamalla, että monille maakunnan tuotannollisille yrityksille kannattava vientitoiminta on ainoa tapa kasvaa tilanteessa, jossa kotimaan markkinat ovat käyneet liian ahtaiksi.

– Viennin edistämiseksi on monissa yrityksissä jo toki tehty paljon, mutta edelleen moni vielä empii. Konkretian ja tiedon tarve on suuri, siksi olemme nyt liikkeellä, Lehikoinen perusteli.

Viestran kohdalla Lehikoisen viesti osui täydellisesti nappiin. Liki 50-vuotias maanrakentamisen ja kaapeloinnin yhtiö oli viimeiset parikymmentä vuotta kehittänyt omaa maakaapeliauraus kalustoaan. Kehittämisen pontimet ovat ilmeisiä:

– Suomessa maan alle vietiin ensin puhelinkaapelit, sitten optiset kuitukaapelit ja nyt ilmasta sähköverkko. Kaapeloinnissa kilpailu on äärimmäisen kova. Oli ryhdyttävä kehittämään kaapelointimenetelmää, jolla työ pystytään tekemään yhä tehokkaammin. Talvesta johtuen Pohjois-Karjalassa on vain noin ¾ vuotta on tehollista toiminta-aikaa, Mika Pakarinen taustoittaa.

Tuote on kunnossa

Viestra on tähän mennessä aurannut maan sisälle liki 10 000 kilometriä maakaapeleita. Yhtiö työllistää kaapelointisesongin aikana reilut kymmenen henkilöä. Aliurakoitsijoita työllistetään tarpeen mukaan. Vuotuiset urakat vaihtelevat pienistä suuriin.

– Auraamalla kaapelin asennus voidaan tehdä reilusti kymmenen kertaa nopeammin, kuin kaivamalla. Aurauksessa maata siirretään mahdollisimman vähän, jolloin työstä jää maastoon vain vähän työnjälkiä. Ja koska kaapeliauramme vetovastus on kevyt, hyödyt näkyvät myös energian kulutuksessa – polttoaineen kulutus on pieni.
Mika Pakarisen luotto tuotteen toimivuuteen on luja siksikin, että kaapeliauraa on kehitetty pitkäjänteisesti ja oman aktiivisen työskentelyn myötä.

– Kivikkoinen Itä-Suomi on ollut meille oikein hyvä harjoitusalue!

Kehittämiään kaapeliauroja yhtiö on myynyt kotimaassa jo kolme vuotta aiemmin. Kaluston suunnittelusta vastaa Viestra ja tuotannosta joensuulainen alihankkija.

Kasvun rajat vastassa

Kotimarkkinoiden rajallisuuteen ja talven aiheuttamaan seisokkiin havahduttiin myös Viestrassa. Kun Business Joensuun vientiin kannustava kokemuksen, konkretian, valmennuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien projekti sitten käynnistyi, Pakarinen lähti mukaan.

– Projekti oli todellakin silmiä avaava! Ensinnäkin se pakotti seisahtumaan ja miettimään asioita… että miten kaiken saa oikeaan järjestykseen ja miten sitä kasvua ja kansainvälistymistä oikeasti lähdetään yrityksessä rakentamaan. Projektin aikana selkeni yrityksen kasvupolku. Teimme muun muassa matkoja Pietariin ja Moskovaan. Palkkasimme tulevalle vuodelle Euroopan myyntiin myyntimiehen.

Viestrassa alkanut vientimatka vaatii pitkäjänteisyyttä ja aloitus myös rahallisia satsauksia, muistuttaa toimitusjohtaja. Entä mitä hän tuumaa talouden suhdanteiden heilahduksista?

– Toki talouden näkymä vaikuttaa, on varauduttava nousun hiipumiseen. Mutta kasvuhaluisena yritys ei voi jäädä odottamaan. Maakaapelointia tehdään koko ajan maailmassa, seuraava iso työ on 5G-verkon tulo – verkko vaatii tiheän tukiverkostoaseman – siis kaapelointia tukiasemien välille.

Viestra asentaa maahan myös rautateiden rata-automatiikkaan sekä maantieliikenteen valo-ohjaukseen liittyviä maakaapelointeja.

Pakarisen mukaan oikein asennettu maakaapelointi kestää hyvinkin 50-60 vuotta.

– Näin on, kunhan työ tehdään oikein ja suojatusti niin, ettei maakaapeleiden suojavaippoihin tule rikkoja.

Olipa kyse minkä tahansa maakaapelin asentamisesta maan pinnan alle niin se on paremmassa suojassa kuin ilmassa, ilmastonmuutos vauhdittaa maakaapeloinnin kehitystä.

– Myrskytuhoja, syöksyvirtauksia – luonnonilmiöt lisääntyvät ja niiden myötä infratekniikka siirtyy maan alle.

” ExportGrowth oli todellakin silmiä avaava!”