Se tunne, kun huomaat kehittyneesi johtajana ja esimiehenä! Henkilöstön vaihtuvuus on pientä, kasvu-uralla ollaan ja työhyvinvoinnin vaalimisesta on rakentunut vahva strateginen tukijalka koko organisaatiolle. Vendaconin toimitusjohtaja Otto Kuivalainen on valmentanut pohjoiskarjalaisia johtajia ja esimiehiä jo yli neljä vuotta. Pomoportaassa on oivallettu, että johtamista voi ja kannattaa kehittää – investointi ihmisiin tulee monin kerroin takaisin.

Otto Kuivalainen perheineen on paluumuuttaja – Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulusta vuonna 2000 valmistunut it-insinööri, jonka ajatuksena oli piipahtaa Etelä-Suomen työmarkkinoilla. Piipahdus kesti 12 vuotta. Sinä aikana Kuivalainen ehti työskennellä asiantuntija-, esimies- ja myyntitehtävissä isoissa taloissa, kuten Ericssonilla ja Tiedolla. Kokemus karttui, vastuut kasvoivat ja parhaimmillaan johdettavana oli yli 200 henkilön asiantuntijaorganisaatio. Vuosien aikana johtamisoppia ja kokemusta tuli rutkasti niin kansainvälisyydestä, muutosjohtamisesta kuin haastavista yt-neuvotteluistakin.

– Pohjois-Karjalassa käytiin mökkeilemässä. Kolmelapsinen perhe tuntui lopulta viihtyvän täällä etelää paremmin. Tärkeä ponnin paluumuuttoon oli myös se, että perheen sosiaaliset turvaverkot ovat täällä vahvemmat.

Paikallista palvelua

Liike-elämän kokemuksesta ja bisneksen ymmärryksestä oli kasvanut Kuivalaiselle uusi ura. Hän kouluttautui lisää johtamisessa ja coachingissa, mutta teoriaa arvokkaammaksi on osoittautunut kokemus.

– Asiakkaani odottavat henkilökohtaista johtamiskokemusta; että ymmärrän heidän arjen haasteitaan ja ytimeltään sen, mistä johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä on kysymys.

Reilun neljän vuoden ajan Otto Kuivalainen on valmentanut eri toimialojen ja eri kokoisten yritysten johtajia ja esimiehiä.

– Digitoimistoja, julkishallintoa, asiantuntijaorganisaatioita. Valmennettavien ikähaarukka on 25-60 vuotta, henkilöstömäärät vaihtelevat yksittäisistä työntekijöistä useisiin satoihin. Valmennettavien johtajien haasteet liittyvät tavoitteiden asettamiseen, tehokkuuteen, organisaation ja myynnin kasvattamiseen. Toimialueena on 90-prosenttisesti Pohjois-Karjala. Pidän mielekkäänä sitä, että voin työskennellä paikallisen hyvinvoinnin eteen.

Vendacon muutti Joensuun Tiedepuistoon kuluvana syksynä. Rauhallinen tila 3B-rakennuksen 3. kerroksessa on mitä mainioin paikka tapaamisille. Niihin tapaamisiin Kuivalainen toivottaa tervetulleeksi myös Länsikadulla työskentelevät yrittäjät ja esimiehet.

Parempaa kohti

Yritysjohtajia ja esimiehiä tavatessaan Kuivalainen on vakuuttunut siitä, että johtamistaitojen kehittämisessä maakunnassa on menty kovastikin eteenpäin.

– Maailman muutosvauhti on kova. Myös pohjoiskarjalaiset yritykset kansainvälistyvät, kasvavat ja tekevät koko ajan isompia asioita. Ymmärretään, ettei hyvä johtaminen ole vain synnynnäinen ominaisuus vaan että johtamista voi ja kannattaa kehittää. Kehittyminen edellyttää uusien asioiden, ajattelutavan ja asenteiden opettelemista.

Konkretiaa

Otto Kuivalainen on valmennettavilleen kuuntelija ja kyselijä, joka ei jaa valmiita neuvoja, saati käskyjä, vaan haluaa saada asiakkaansa ajattelemaan ja näkemään vaihtoehtoja.

– Yritysjohtaja ymmärtää numeroita, niiden ympärillä saadaan tehtyä monenmoista. Mutta yrityksen strategia voi olla vähän kaukaisempi asia jopa johtajille. Siksi strategian ympärille pitää numeroiden lisäksi saada enemmän makua ja tunnetta.

Makua ja tunnetta. Nämä sanat Kuivalainen toistaa haastattelun aikana useamman kerran. Hän haluaa viedä keskustelua asiakkaansa kanssa konkretiaan. Millaisia tavoitteita johtaja on valmis asettamaan, miltä tavoitteiden saavuttaminen tuntuu, mitä pieniä asioita kannattaisi parantaa, miten kasvavaa työmäärää voisi ja kannattaisi jakaa muulle organisaatiolle, mikä on olennaisinta ja miten olennaisimpiaan voisi keskittyä entistä paremmin?

– Ihmiset kyllä tietävät, mitä pitäisi tehdä. He vaan eivät välttämättä saa sitä tehdyksi. Tähänkin pulmaan ratkaisuja kyllä löytyy. Itsensä johtamisen osaamisessa on meillä kaikilla potentiaalia kasvaa.

Kuivalainen antaa vielä yhden – epäilemättä monelle johtajalle ja esimiehelle tutun – esimerkin elävästä elämästä. Kyse on paljon julkisuudessakin esillä olleesta töiden keskeytymisestä ja keskittymisen vaikeudesta. Johtaja halusi pitää toimistonsa oven auki, jotta hän olisi alaistensa tavoitettavissa. Keskeytyksiä tuli paljon, ovella kääntyjiä riitti. Keskittyminen kärsi.

– Johtaja oli paikalla, mutta oliko hän sittenkään tavoitettavissa… Kun kuudes henkilö tuli ja keskeytti, johtajan mikroilme tuskin ilmaisi tunnetta siitä, että hän haluaa olla tavoitettavissa. Kysyin, olisiko sittenkin parempi pitää ovi pari tuntia kiinni ja keskittyä tekemiseensä. Avata se ovi sitten uudestaan.

 

FAKTA: Vendacon Oy

  • Yritysjohdon valmentajayritys, perustettu vuonna 2014
  • Tarjoaa henkilökohtaista johtamisvalmennusta, myynnin valmennusta, apua ajankäytön hallintaan sekä apua työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainoon
  • Toimipiste Joensuun Tiedepuistossa 3B-rakennuksessa
  • Liikevaihto noin 125 000 euroa
  • https://www.vendacon.fi/

 

Teksti: Sirkka-Liisa Aaltonen / Viestintä Ässä Oy