Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien toiminta Joensuun seudulla helpottuu, sillä jatkossa Joensuun seudulla toimivat maahanmuuttajataustaiset yrittäjät saavat käytännönläheistä tukea ja valmennusta kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa Business Joensuusta. Uuteen palveluun liittyy henkilö- ja yrityskohtaista valmennusta, jossa huomioidaan yrittäjien erilaiset taustat, valmiudet, tarpeet ja tavoitteet. Samalla luodaan palvelupolku, jonka varrella yrittäjä osaa hyödyntää myös julkisen sektorin yrityspalveluja.

Joensuun seudulle tarvitaan uusia yrityksiä, ja seudulle esimerkiksi työn tai korkeakouluopintojen takia tulleet osaajat täytyy saada kototumaan pysyvästi. Yhtenä pysyvän oleskelun elementtinä voi toimia oman yrityksen perustaminen.

Business Joensuun uusi palvelu on suunnattu maahanmuuttajataustaisille yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille, yritystoimintaa jo harjoittaville ulkomaalaistaustaisille henkilöille sekä oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

– Meille tulee jatkuvasti – ja toivottavasti tulevaisuudessa enemmänkin – työn perässä ihmisiä Suomeen. Suomalainen kotoutuslaki ei kuitenkaan sellaisenaan tue ihmisten kotoutumista. He jäävät ilman tukia ja osaamista, miten Suomessa ollaan tai yritetään. Meidän tarkoituksemme on löytää ja auttaa tällaisia yrittäjiä ja kehittää alueemme maahanmuuttajayrittäjyyttä, kertoo yritysvalmentaja Ali Giray Business Joensuusta.

Ali Giray on itsekin yrittäjä, joten hän tietää kokemuksesta, mistä puhuu. Hän on jo aikaisemmin tehnyt töitä sen eteen, että mahdollisimman moni maahanmuuttaja juurtuisi osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Nyt uusi rooli Business Joensuun yritysvalmentajana tuo mahdollisuuden siirtää omia kokemuksia ja osaamista muidenkin maahanmuuttajien käyttöön. Samalla Ali kehittää yhteistyötä alueen muiden julkisen sektorin toimijoiden välille. Tarkoitus on helpottaa erilaisten ihmisten kohtaamista ja auttaa kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti.

Uuden palvelun avulla madalletaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kynnystä pyytää ja saada apua yritystoiminnan perustamiseen tai olemassa olevan yrityksen kehittämiseen liittyviltä julkisen sektorin organisaatioilta. Palveluun liittyvässä kommunikoinnissa ja tiedonsiirrossa asiakkaalle käytetään tarvittaessa käännös- ja tulkkauspalveluja. Valmennusten lisäksi palveluun kuuluu teemoitettuja koulutustilaisuuksia, jotka käsittelevät yritystoimintaa Suomessa.

– Toivon, että meillä on vuoden kuluttua sellainen toimintamalli, jolla osataan auttaa myös työn perässä tai yrittäjäksi Suomeen saapuneita maahanmuuttajia. Paikalliset sidosryhmät osaavat tehdä hyvää yhteistyötä edistääkseen heidän suomalaista yrittäjyysosaamistaan, jatkaa Ali Giray.

Lisätietoja:

Business Joensuu
Yritysvalmentaja
Ali Giray
Puh. 050 331 6759
ali.giray@businessjoensuu.fi