Business Joensuu tarjoaa toimintaympäristön kehityspalveluja, joissa keskeistä on tiettyjen toimialojen yritysten kehittäminen ja aktivointi. Lisäksi kehityspalveluihin kuuluu verkostojen rakentaminen ja niiden aktivointi. Toimintaympäristön kehityspalvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: alueen kasvutoimialojen uudet liiketoiminnat, alueen nousevien toimialojen kasvattaminen ja vahvojen toimialojen kilpailukyvyn tukeminen.

Toimintaympäristön kehityspalvelujen toimialavastuulliset asiantuntijat toimivat alansa asiantuntijoina ja kehityksen edistäjinä. Heidän tehtäviinsä kuuluu toimialan kehityksen seuranta sekä alueellinen seuranta ja tarpeiden kartoitus. Toimialavastuulliset asiantuntijat suunnittelevat toimialan kehitysprojekteja ja käynnistävät ne yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Toiminnan tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluita sekä luoda edellytykset yritysten kansainvälistymiseen.

Alueen kasvutoimialojen uudet liiketoiminnat

 • Metsäbio-, ilmasto- ja kiertotalous: Timo Tahvanainen
 • Fotoniikkaliiketoiminta: Juha Purmonen
 • Luovatalous
  Elokuva-ala: Niina Myller
  Peliala: Veikko Miettinen

Alueen nousevien toimialojen kasvattaminen

 • Elintarvikeliiketoiminta: Hanne Husso
 • Matkailuliiketoiminta: Jaani Holma
 • Koulutusliiketoiminta: Mervi Leminen
 • ICT- ja digitalous: Jouko Rautasalo

Vahvojen toimialojen kilpailukyvyn tukeminen

 • Rakennusteollisuus: Jouni Luoma
 • Muovi- ja metalliteollisuus: Antti Mononen
 • Kaivannaisteollisuus: Ilkka Nykänen
 • Kauppa ja palvelut: Jaani Holma

Katso toimialavastuullisten asiantuntijoiden yhteystiedot.