Business Joensuun ja Riverian koulutuspilotti auttaa maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä kehittymään yhdistämällä yritystoiminnan ja koulutuksen

Moni maahanmuuttaja päätyy yrittäjäksi, koska vaihtoehtoiset polut ovat vähissä. Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen koulutuspilotti mahdollistaa ravintoloitsijoille yritystoiminnan hyödyntämisen osana opintoja ja polkua kohti tutkintoa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian ja Business Joensuun yhteistyö pyrkii ratkomaan maahanmuuttajayrittäjien haasteita suomalaisessa työelämässä. Yhteistyön myötä he pääsevät suorittamaan ammatillisen tutkinnon osia yritystoiminnan kautta. Kyseessä on Suomessa uraauurtava koulutuspilotti: opiskelua ja yrittäjyyttä ei ole aiemmin yhdistetty tällä tavoin maahanmuuttajataustaisen ryhmän tueksi.

Kahdestatoista ravintola-alan yrittäjästä tai yrittäjän puolisosta koostuva pilottiryhmä käynnistyi syksyllä 2021. Ryhmä kokoontuu viikoittain Riverian kampuksella: muulloin opintoja suoritetaan pyörittämällä omaa yritystoimintaa ja antamalla ajoittain tutkintoon kuuluvia osaamisnäyttöjä, kuten annosruoan valmistusta. Näin yrittäjät suorittavat opintoja arkityössään ja voivat lopulta halutessaan myös tavoitella lyhyemmällä opintojaksolla valmiin tutkinnon viimeistelyä.

Riverian opettajat vierailevat yrityksissä, jotta osallistujien työympäristö ymmärretään: kullekin yrittäjälle tehdään henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma. Koulutus rakennetaan ryhmän toiveiden ja tarpeiden perusteella. Aiheina on ollut muun muassa yritystoiminnan suunnittelua, sosiaalista mediaa, tuotteistusta ja taloushallintoa.

– On vanhanaikainen ajatus, että kaiken oppimisen pitäisi tapahtua keskitetysti oppilaitoksen seinien sisällä, BaseCamp-yrittäjyyshankkeen projektiasiantuntija Sanna Lappalainen Riverialta korostaa. – Osaamista voi hankkia monella tapaa, kun vain pystyy osoittamaan, että taidot vastaavat tutkintovaatimuksia.

Kulttuurinen yhteisymmärrys avasi ovia tietoon

Idea koulutuspilotista sai alkunsa, kun Business Joensuu ja Riveria opastivat matkailualaa opiskellutta Ibrahim Öztasia. Vuonna 2013 Turkista Joensuuhun saapuneen Öztasin mielessä kyti unelma oman yrityksen perustamisesta: hän kertoi tavoitteistaan Riverialla, josta hänet tuotiin yhteen Business Joensuun yritysvalmentaja Ali Girayn kanssa. Giray on asunut pitkään Suomessa ja on myös itse yrittäjätaustainen.

– Kävi onni, että sain Alin avukseni, Öztas kertoo. – Meillä on yhteinen kieli ja hän ymmärtää kulttuuria, josta tulen. Tämä helpotti paljon tiedonsaantia siitä, miten eri toimijat voivat auttaa minua ja mitä oikeuksia minulla Suomessa on yrittäjänä.

Koulutuspilotti alkoi muotoutua, kun Giray ja Lappalainen ryhtyivät pohtimaan, voitaisiinko myös muita yrittäjiä auttaa kehittymään Öztasin tavoin. Tuki on tarpeen, koska maahanmuuttaja saa Suomessa usein säädösten mukaista ohjausta, mutta se harvoin auttaa häntä kotoutumaan ja onnistumaan yhteiskunnassa, Giray kuvailee.

– Kielen ja suomalaisen tutkinnon opiskelu vie vuosia. Yrittäjyys houkuttaa, koska se tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden tarttua suoraan töihin ja ryhtyä rakentamaan elämäänsä Suomessa. Maahanmuuttajayrittäjiin kohdistuu kuitenkin kovia paineita: yhteiskunta odottaa heiltä paljon, mutta tarjoaa vähän tukea. He voivat tahattomasti laiminlyödä velvoitteitaan, koska eivät tiedä, miten työelämä täällä toimii.

Liikkeelle ihmisistä, ei pykälistä

Sanna Lappalainen toivoo, että koulutuspilotista saadaan hyödyllistä oppia jatkon suunnitteluun. Hyvällä suunnittelulla voidaan saavuttaa paljon.

– Kasaamalla sopivia yhdistelmiä ja polkuja tutkintoon, voisimme tarjota yrittäjäpainotteista koulutusta myös aloille, joilla on työvoimapulaa, Lappalainen pohtii. – Nyt koulutuspilottiin osallistuvat yrittäjät suorittavat kaikki osia ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta, mutta malli on sovellettavissa myös kaikkiin muihin tutkintoihin ja niiden osiin.

Girayn mukaan suomalainen työelämä voi olla kulttuurishokki monelle maahanmuuttajalle. Luotto viranomaisiin ei synny hetkessä, oleskelulupaan liittyy paljon vaatimuksia, ja koulutus- ja kielitaitovaatimukset sulkevat ovia työelämään. Ongelmat ovat maahanmuuttajalle päivittäisiä, vaikka kantaväestön edustajat eivät niitä usein tule edes ajatelleeksi.

– Maahanmuuttajille olisi tärkeä tarjota sitä apua, jota he tarvitsevat – ei vain sitä, mitä pykälät velvoittavat tarjoamaan. Siihen tämä uusi koulutusmallikin pyrkii: avataan ovi koulutukseen lähtien liikkeelle maahanmuuttajayrittäjien lähtökohdista. Järjestelmän pitäisi tukea ihmisten onnistumista, koska kun ihmiset voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin.

38-vuotias Öztas pyörittää nykyään omaa ravintolaansa. Hänen unelmanaan on kehittää ravintolan tarjontaa kohti perinteistä turkkilaista makumaailmaa. Suomalaiselta yhteiskunnalta Öztas toivoisi joustoa auttamaan maahanmuuttajan polkua. Yrittäjille suunnattu tieto ei aina tavoita häntä, koska hän ei usein tiedä, mistä aloittaa. Suomalaiset ovat eläneet systeemissä ikänsä: apu on tarjolla heidän äidinkielellään ja he tietävät, miltä luukulta pyytää tukea.

Vaikka kehitettävää on, näkee Öztas suomalaisessa työ- ja opiskeluelämässä myös paljon hyvää.

– Turkissa nelikymppinen ihminen ei juuri lähtisi kouluttautumaan. Suomessa ajatellaan kuitenkin toisin – täällä koulutus ei katso ikää. Se on ollut myös itselleni silmiä avaava havainto ja hieno kokemus.

Lisätietoja:

Ali Giray
Yritysvalmentaja, Business Joensuu
ali.giray@businessjoensuu.fi, +358 50 331 6759

Sanna Lappalainen
Projektiasiantuntija, BaseCamp-yrittäjyyshanke, Riveria
sanna.m.lappalainen@riveria.fi, +358 50 597 4393

Tarja Piitulainen
Ravintola- ja catering-alan lehtori, Riveria
tarja.piitulainen@riveria.fi, +358 50 520 1748

Business Joensuu

Business Joensuu Oy tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle, sekä Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Lisäksi Business Joensuu tuottaa eri toimialojen kasvu- ja kilpailukykyohjelmia, jotka luovat yrityksille parhaat edellytykset toimia Joensuun alueella.

Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama laatupalkittu monialainen koulutuksen järjestäjä. Olemme yksi Suomen suurimmista ja menestyneimmistä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjistä. Riverian perustehtävänä on valmentaa työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Ensisijaisesti huolehdimme osaavan työvoiman saannista Pohjois-Karjalassa ja työelämäyhteistyö onkin toimintamme vahva perusta.