Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Business Joensuu teki uuden strategian ja muokkasi palvelutarjontaansa sen mukaiseksi. Jo alkuvuodesta 2019 luotiin toiminnan läpileikkaavat tavoitteet ja mittarit, jotka kirittivät kaikkea toimintaa hyvällä sykkeellä läpi vuoden kohti konkreettisia tuloksia. Kaikessa tekemisessä ovat mukana yhdessä henkilöstön kanssa määritetyt arvot, jotka luovat hyvän pohjan tavoitteelliselle sekä luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuvalle toimintakulttuurille.

Business Joensuu tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä investointeihin ja sijoittumiseen Joensuun seudulle. Lisäksi yhtiö vastaa Joensuun Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluista. Business Joensuun päätoimialueena on Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu ja Polvijärvi, jonka lisäksi ulkoisesti rahoitettuja projektipalveluita tarjotaan Liperin ja Kontiolahden yrityksille.

Business Joensuun toimintaa ohjaamaan luotiin uusi strategia yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Strategian mukaisesti Business Joensuu keskittyy saamaan lisää Joensuun seudulle kasvavia yrityksiä ja palvelemaan näitä. Toiminnan ytimessä ovat kasvu- ja kansainvälistymistahtoiset pk-yritykset, kärkitoimialat, uudet kasvuyrittäjät ja helposti saavutettavat asiantuntijapalvelut. Kärkitoimialoja ovat teollisuus, metsäbio- ja kiertotalous, ICT-ala ja fotoniikka.

Perinteisistä hankkeista siirryttiin strategialähtöisten projektien toteuttamiseen. Uusina projekteina käynnistettiin mm. Grow with Joe -kasvuvalmennus, GoGlobal -kansainvälistymisvalmennus ja Digi.Grow -digitalisaatiovalmennus. Muut projektit liittyivät mm. kansainvälisiin rekrytointeihin, työvoiman saantiin, osaamisen kehittämiseen, koulutuksen vientiin ja Venäjä -yhteistyöhön. Lisäksi toiminnan kannalta keskeisten toimialojen menestystä tuetaan kilpailukyky- ja kasvuohjelmilla.

Uusien yritysten ja varsinkin uusien kasvuyritysten syntyminen Joensuun seudulle on tärkeää. Business Joensuu käynnisti yhdessä Karelia-amk:n, Riveria ammatillisen koulutuksen ja Itä-Suomen Yliopiston kanssa SPARK Joensuu -yrittäjyysyhteisön. SPARK Joensuusta on tarkoitus tulla maailman paras paikka yhdistää opiskelu ja yrittäjyys.

Toimintansa käynnistävien yritysten kasvua tukemaan käynnistyi Joensuun Startup kehitys -pääomasijoitusrahasto, jonka pääoma on 2,5 M€. Business Joensuu osallistui myös uuden North Karelia Growth Fund -rahaston käynnistykseen, jonka pääoma on 6 M€.

Business Joensuun liikevaihdosta yli puolet muodostuu Tiedepuiston tilojen vuokraamisesta. Tiedepuiston tilat olivat haluttuja, ja käyttöaste oli vuoden 2019 lopussa peräti 94 %. Tiedepuisto-yhteisössä toimii 130 yritystä ja niissä työskentelee 2000 ihmistä.

Matka jatkuu avoimin mielin ja laajassa yhteistyössä – yritysten ja kasvun tukemiseksi.

Business Joensuun toiminta v. 2019 lukuina

 • Business Joensuun toimialueella toimi 6000 yritystä ja asui 120 000 ihmistä
 • Liikevaihto 11,9 M€ (Tiedepuiston vuokrausliiketoiminta 6,4 M€ ja yrityspalvelutoiminta 5,5 M€)
 • Vuoden aikana noin 1600 asiakasyritystä ja noin 4200 asiakastapahtumaa
 • Toiminnan mittareita:
  • Joensuun seudulle syntyneet uudet yritykset 505 kpl
  • Joensuun seudulle saapuneet yritykset 54 kpl
  • kasvuyrityksiin hankitut pääomat 1,84 M€
  • yritys- ja liiketoimintakaupat 42 kpl
  • yrityksille hankitut investointirahoitukset 16,5 M€
  • asiakasmäärät kansainvälistymisvalmennuksessa 35 kpl, kasvuvalmennuksessa 25 kpl ja rekrytointipalveluissa 126 kpl.