FMS on pitkälle automaattisesti toimiva valmistusjärjestelmä, jonka ansiosta robotit ahkeroivat Joensuun CNC-Machning Oy:ssä itsenäisesti öisin ja osittain viikonloppuisin. FMS-tuotantosolu on yksi esimerkki siitä, millaisia panostuksia joensuulaisyhtiö on tehnyt automaatioon.

– Käynti Japanissa Mazakin työstökonetehtaalla muutama vuosi sitten avasi silmät. Rupesin miettimään, että miten automaatiota ja robotiikkaa voisi hyödyntää omassa tuotannossa, Joensuun CNC-Machining Oy:n toimitusjohtaja Petri Holopainen taustoittaa.

Osaaja – sellaisen yritys kuin yritys haluaa palkata ja juuri sellaisista tekijäistä yritykset joutuvat tulevaisuudessa kisaamaan entistä kovemmin. Osaaja on myös Petri Holopainen. Mies ei pitkään ehtinyt palkkatöitä tehdä, kun Konekorjaamo Riikosella havahduttiin kasvaviin koneistustarpeisiin.

– Perhetuttu Jari Riikonen houkutteli ryhtymään yrittäjäksi ja firman vetäjäksi. Aikani mietin ja tässä sitä nyt ollaan, Holopainen toteaa.

Tarkalleen ottaen Holopainen ja hänen 35 työntekijäänsä ovat nyt kevyen ja keskiraskaan CNC-koneistuksen suomalainen kärkiyhtiö, jonka liikevaihto on kasvanut yli neljään miljoonaan euroon. Vauhti on kehitysaskeleet ovat sitten perustamisvuoden 2007 koko ajan kiihtyneet.

Aikaa jää olennaiseen

Joensuun CNC-Machingin palvelee metsäkonevalmistajia, kaivosteollisuutta sekä jätevesisektoria. Yhtiötä voi nimittää yhtä lailla alihankkijaksi kuin sopimusvalmistajaksikin.

– Heti starttivaiheesta lähtien olemme asioineet onnistuneesti Ely-keskuksen kanssa. Investointejahan tässä on vaadittu alusta lähtien, puhtaalta pöydältä lähdettiin liikkeelle.

Alussa Holopainen hoiti investointitukiasioita itse. Kun yrittäjä vuonna 2012 pyöritteli suunnitelmia yhtiön omista tuotantotiloista, hän ymmärsi olevansa tekemisissä niin ison investoinnin kanssa, että tarvittiin ulkoista apua. Avuksi valikoitui Business Joensuun – silloisen Joensuun Tiedepuiston yritysneuvoja Veikko Tahvanainen, joka toteutti Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamaa Digikarjalasta kajahtaa -projektia.

– Tajusin, että oma aika on viisaampaa käyttää yrityksen kehittämiseen ja arkiseen johtamiseen. Helpottaa tosi paljon, kun investointien rahoitushakemusten tekemiseen saa apua jo investointien valmisteluvaiheessa.

Ahkera investoija

Vuonna 2013 Joensuun CNC-Machining investoi reilut 2 miljoonaa euroa omiin tuotantotiloihin ja laitteisiin. Viime vuonna satsattiin automaatioon ja kiinteistöön noin 2,8 miljoonaa euroa. Automaatio toi mukanaan panostukset digitalisaatioon. Joensuulaisen Process Genius Oy:n kanssa yhtiö on rakentanut tuotannon käyttösuhdeseurantaa.

– Tuotannon läpinäkyvyys on parantunut ja pullonkaulat on löydetty.

Automaatioon ja digitalisaatioon investoimista Holopainen aikoo ponnekkaasti jatkaa. Jatkuva kehittämisen into on varmin tae sille, että yhteistyö globaaleilla markkinoilla toimivien asiakkaiden ja päämiesten kanssa kantaa tulevaisuudessakin.

– Päämiehet kasvavat ja kehittyvät, samaa odotetaan myös alihankkijoilta. CNC-Machiningin tapauksessa esimerkiksi FMS-valmistusjärjestelmän hyödyntäminen on merkittävä panostus tulevaisuuteen. Osaajien rekrytoinnista tulee yhä haastavampaa ja samaan aikaan palkkakustannukset tuotettua yksikköä kohti pystytään pitämään järkevällä tasolla, Business Joensuun yritysasiantuntija Veikko Tahvanainen pohtii automaatioinvestoinnin hyötyjä.

Hyödyllisiä reissuja

Joensuun CNC-Machining on lähtenyt aktiivisesti mukaan Business Joensuun organisoimille benchmarkkaus- ja messumatkoille. Petri Holopaisen mielestä reissut ovat avanneet silmiä monella tavalla. Holopainen on vakuuttunut siitä, että Suomessa digitalisaation hyödyntämisessä ollaan monessa suhteessa edelläkävijöitä.

”Oma aika on viisaampaa käyttää yrityksen kehittämiseen ja arkiseen johtamiseen”