Toimialat

Osaamisalojen yhdistäminen luo uusia mahdollisuuksia

Joensuu on omien vahvuuksiensa avulla noussut maailman johtavaksi metsäbiotalouden osaamisen keskittymäksi. Teknologia ja materiaalit -teeman korkeinta kansainvälistä kärkeä edustavat fotoniikka ja materiaaliosaaminen, ja teknologiateollisuutta puolestaan muovi- ja metalliteollisuus, materiaaliteknologia sekä ICT-sektori. Itärajan tuntumassa sijaitseva Pohjois-Karjala on kansallisesti merkittävä Venäjä-osaamisen keskittymä.

Joensuussa rikotaan toimialojen rajapintoja ja yhdistetään ennakkoluulottomasti eri alojen osaamista. Fotoniikan rajapintoja ja sovelluskohteita löytyy jatkossa esimerkiksi biotaloudesta – ns. Forest & Photonics -teemasta ja ICT-ohjelmistotuotannosta. ICT-alalla tuotetaan jatkossa entistä enemmän ratkaisuja biotalouteen ja hyvinvointialalle sekä vapaa-ajan elämyksiä. Keskeisinä teknologioina ja osaamisina tässä ovat opetusteknologian ratkaisut, 3D-osaaminen ja pelialan osaaminen.

Joensuulaisella ”tekemisen meiningillä” luodaan kaupunkikeskeisesti erilaisia uusia joustavia ja nopeita demonstraatiomahdollisuuksia sekä edelläkävijämarkkinoita. Työkaluja näihin ovat esim. innovatiiviset julkiset hankinnat, kaupunki-infrastuktuurin rakentaminen yritysten kehitysalustana sekä muut demonstraatio- ja pilotointialustat, joissa yritysten on mahdollista testata ja kehittää uusia tuotteita ja palveluja.

Yksi uusi palveluliiketoiminnan potentiaalinen lähitulevaisuuden teema on ikäosaaminen, jossa ikääntyvän väestön tarpeet huomioidaan eri alojen näkökulmasta. Matkailun megatrendit suosivat Suomea matkakohteena ja Pohjois-Karjalan matkailulla on hyvä perusedellytykset vastata niihin mm. elämysmatkailussa.


 

piippo_banneri

Teollisuus

Tavoitteet 2017
 • yritysten liikevaihto kasvaa
 • yritysten vienti kasvaa
 • kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten ja yritysverkostojen määrä lisääntyy
 • jalostusarvo lisääntyy

Lue blogeja

matkailu

Kauppa ja matkailu

Tavoitteet 2017
 • matkailijoiden määrä ja viipymä pidentyy
 • yksityiset matkailuinvestoinnit lisääntyvät
 • uusien kaupan ja matkailun aktiviteettien ja palvelujen määrä lisääntyy
 • kaupan ja matkailualan yritysten yhteistyö lisääntyy
 • kaupunkiseutu hyötyy monipuolisesti suurtapahtumista

Lue blogeja

hoivala

Hyvinvointi

Tavoitteet 2017
 • kasvuyritysten määrä lisääntyy suhteessa kasvavaan palvelukysyntään
 • toimivien yritysverkostojen määrä lisääntyy
 • kansainvälisille markkinoille kohdennettujen uusien tuotteiden ja palveluiden määrä kasvaa
 • toimialalla on osaavaa työvoimaa

Lue blogeja

263_luovuus

Luovat alat

Tavoitteet 2017
 • pelialan yritysten määrä ja liikevaihto kolminkertaistuu
 • osaaminen jalostuu liiketoiminnaksi
 • luovien alojen seudulliset yhteistoimintamuodot ja -mallit jäsentyvät
 • luovien alojen osaamisen hyödyntäminen eri toimialoilla konkretisoituu

Lue blogeja

263_metsabiotalous

Metsäbiotalous

Tavoitteet 2017
 • Joensuu on tunnustettu kansallisen ja kansainvälisen tason metsäbiotalouskeskittymä
 • metsäbiotalouden huippuyrityksiä sijoittuu alueelle
 • olemassa olevien metsäbiotalousyritysten liikevaihto kasvaa

Lue blogeja

materiaalit

Teknologia ja materiaalit

Tavoitteet 2017
 • osaamislähtöinen yritystoiminta on kansainvälisesti kilpailukykyistä
 • seudun yritysten jalostusarvo kasvaa
 • osaamislähtöisten yritysten määrä lisääntyy

Lue blogeja